ส่วนย่อยเอชทีเอ็มแอล

(เปลี่ยนทางจาก HTML element)
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่น หรือใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ

แท็กมาตรฐานตาม HTML 4.01 และ XHTML 1.0

แก้

แท็กล้าสมัย หมายถึงแท็กที่ถูกเอาออกในมาตรฐานของ HTML/XHTML แบบ Strict ซึ่งสามารถใช้แท็กอื่นหรือใช้สไตล์ชีตเขียนแทนได้

แท็ก ความหมาย ประเภท DTD หมายเหตุ
แท็กพื้นฐาน
<!DOCTYPE> กำหนดชนิดของเอกสาร แท็กเดี่ยว STF กำหนดเอกสารให้เป็น HTML/XHTML
ในประเภท Strict, Transitional, Frameset
<html> กำหนดเอกสาร HTML แท็กคู่ STF
<body> กำหนดส่วนของเนื้อหา แท็กคู่ STF
<h1> ถึง <h6> กำหนดระดับหัวข้อตั้งแต่ 1 ถึง 6 แท็กคู่ STF
<p> กำหนดย่อหน้า แท็กคู่ STF
<br> แทรกการขึ้นบรรทัดใหม่ แท็กเดี่ยว STF
<hr> กำหนดเส้นแบ่งตามแนวนอน แท็กเดี่ยว STF
<!--...--> กำหนดข้อความหมายเหตุ แท็กเดี่ยว STF ข้อความจะไม่ปรากฏในเว็บเพจ
รูปแบบตัวอักษร
<b> กำหนดข้อความตัวหนา แท็กคู่ STF
<font> กำหนดแบบอักษรและสีข้อความ แท็กคู่ –TF แท็กล้าสมัย
<i> กำหนดข้อความตัวเอน แท็กคู่ STF
<em> กำหนดการเน้นข้อความ แท็กคู่ STF แสดงผลเป็นตัวเอน
<big> กำหนดข้อความตัวใหญ่ขึ้นเล็กน้อย แท็กคู่ STF
<strong> กำหนดข้อความเน้นหนัก แท็กคู่ STF แสดงผลเป็นตัวหนา
<small> กำหนดข้อความตัวเล็กลงเล็กน้อย แท็กคู่ STF
<sup> กำหนดข้อความตัวยก แท็กคู่ STF
<sub> กำหนดข้อความตัวห้อย แท็กคู่ STF
<bdo> กำหนดทิศทางของข้อความ แท็กคู่ STF กำหนดซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย
<u> กำหนดข้อความขีดเส้นใต้ แท็กคู่ –TF แท็กล้าสมัย
การแสดงผล
<pre> กำหนดข้อความที่จัดรูปแบบไว้ก่อน แท็กคู่ STF แสดงผลด้วยความกว้างอักษรคงตัว
<code> กำหนดข้อความเป็นโค้ดโปรแกรม แท็กคู่ STF แสดงผลด้วยความกว้างอักษรคงตัว
<tt> กำหนดข้อความให้มีความกว้างคงตัว แท็กคู่ STF
<kbd> กำหนดข้อความที่พิมพ์จากคีย์บอร์ด แท็กคู่ STF แสดงผลด้วยความกว้างอักษรคงตัว
<var> กำหนดข้อความเป็นตัวแปร แท็กคู่ STF แสดงผลเป็นตัวเอน
<dfn> กำหนดข้อความเป็นการนิยามศัพท์ แท็กคู่ STF แสดงผลเป็นตัวเอน
<samp> กำหนดข้อความเป็นตัวอย่างโค้ด แท็กคู่ STF แสดงผลด้วยความกว้างอักษรคงตัว
<xmp> กำหนดข้อความที่จัดรูปแบบไว้ก่อน แท็กคู่ ––– แท็กล้าสมัย
บล็อก
<acronym> กำหนดอักษรย่อหรือคำย่อ แท็กคู่ STF แสดงผลเป็นข้อความที่มีเส้นประ
เมื่อชี้ด้วยเมาส์จะปรากฏคำเต็มในแถบอธิบาย
<abbr> กำหนดอักษรย่อหรือคำย่อ แท็กคู่ STF เหมือน <acronym>
<address> กำหนดที่อยู่ที่ติดต่อของผู้สร้างเว็บเพจ แท็กคู่ STF แสดงผลเป็นตัวเอน
<blockquote> กำหนดคำพูดที่ยกมาแบบยาว แท็กคู่ STF แสดงผลเป็นการเว้นหน้าและหลังเข้าไปทั้งบล็อก
<center> กำหนดข้อความจัดกึ่งกลาง แท็กคู่ –TF แท็กล้าสมัย
<q> กำหนดคำพูดที่ยกมาแบบสั้น แท็กคู่ STF ไฟร์ฟอกซ์: เติมอัญประกาศให้กับคำพูด
<cite> กำหนดแหล่งอ้างอิง แท็กคู่ STF แสดงผลเป็นตัวเอน
<ins> กำหนดข้อความที่เพิ่มเข้ามา แท็กคู่ STF แสดงผลเป็นขีดเส้นใต้ ใช้คู่กับ <del>
<del> กำหนดข้อความที่ลบออกไป แท็กคู่ STF แสดงผลเป็นขีดฆ่า
<s> กำหนดข้อความที่ขีดฆ่า แท็กคู่ –TF แท็กล้าสมัย
<strike> กำหนดข้อความที่ขีดฆ่า แท็กคู่ –TF แท็กล้าสมัย
การเชื่อมโยง
<a> กำหนดตำแหน่งคั่นหน้าหรือการเชื่อมโยง แท็กคู่ STF
<link> กำหนดการเชื่อมโยงทรัพยากรภายนอก แท็กเดี่ยว STF เช่นสไตล์ชีต จาวาสคริปต์ ไอคอน
เฟรม
<frame> กำหนดเฟรม (หน้าต่างย่อย) แท็กเดี่ยว ––F
<frameset> กำหนดกลุ่มของเฟรม แท็กคู่ ––F
<noframes> กำหนดส่วนแสดงแทนเฟรม แท็กคู่ –TF ส่วนนี้จะแสดงผล เมื่อเบราว์เซอร์ไม่รองรับการทำงานแบบเฟรม
<iframe> กำหนดเฟรมลอยในเว็บเพจ แท็กคู่ –TF ข้อความภายในแท็กจะแสดงผล เมื่อเบราว์เซอร์ไม่รองรับการทำงานแบบเฟรม

แท็กเฉพาะเบราว์เซอร์

แก้


อ้างอิง

แก้
  • W3Schools HTML 4.01 / XHTML 1.0 Reference Ordered by Function