คำว่า แบบอักษร โดยทั่วไปมักหมายถึง

  1. ไทป์เฟซ (อังกฤษ: typeface) รูปลักษณ์การออกแบบตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์อื่นๆ อันมีขนาด น้ำหนัก ความลาดเอียง ความกว้าง และอื่นๆ ที่หลากหลาย
  2. ฟอนต์ (อังกฤษ: font) รูปแบบอักษรแต่ละรูปแบบท่ามกลางความหลากหลายเหล่านี้
  3. คอมพิวเตอร์ฟอนต์ (อังกฤษ: computer font)