ไอคอน (คอมพิวเตอร์)

ไอคอน เป็นรูปภาพที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และใช้ในการสำรวจระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ ไอคอนเป็นภาพขนาดเล็กหรือสัญลักษณ์ที่ให้บริการเป็นอย่างรวดเร็ว

ไอคอนของโปรแกรมไฟร์ฟอกซ์กับกิมป์ และไฟล์ 7-Zip