ภาพยนต์เรื่อง Cambodge, entre guerre et paix (ในภาษาฝรั่งเศส) หรือ Cambodia: Between War and Peace (ในภาษาอังกฤษ) เป็นภาพยนต์สารคดีฝรั่งเศสที่ฉายใน พ.ศ. 2534 กำกับโดยริที ปัญ [1] ภาพยนต์เริ่มจากปลายปี พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นเวลาที่พระนโรดม สีหนุเสด็จนิวัติกัมพูชา จากนั้นได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับประชาชนกัมพูชา สำรวจถึงความโหดร้ายและผลกระทบของเขมรแดงต่อพวกเขา และอนาคตที่กำลังก้าวไป[2]

อ้างอิงแก้ไข