ภาพยนตร์สารคดี เป็น ภาพยนตร์ (ที่อาจจะออกอากาศทางโทรทัศน์) ที่ไม่ใช่เรื่องแต่งมีเจตนาเพื่อบันทึกในแง่มุมความเป็นจริง โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสอน ให้ความรู้ หรือบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์[1]

ผลงานภาพยนตร์สารคดี

แก้
  • กรุงเทพเมืองหลวงของเรา (249?)
  • ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ล้มป่วย และอสัญกรรม (2505)
  • เพลงเหย่อย (2507)
  • ไม้สัก (2505)
  • อนุทินวีรชน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ (2517)
  • การต่อสู้ของกรรมกรหญิงโรงงานฮาร่า (2518)
  • ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ (2519)
  • ภัยเขียว (GREEN MENACE : THE UNTOLD STORY OF GOLF) (2536)

อ้างอิง

แก้