กล้ามเนื้อไอริส สฟิงคเตอร์

(เปลี่ยนทางจาก ไอริส สฟิงคเตอร์)

กล้ามเนื้อไอริส สฟิงคเตอร์ (iris sphincter muscle, pupillary sphincter, circular muscle of iris, circular fibers) เป็นกล้ามเนื้อในส่วนม่านตา อยู่รอบดวงตาและทำหน้าที่คล้ายหูรูดในการหดหรี่ม่านตา กล้ามเนื้อนี้พบในสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ในชั้นเซฟาโลโปดา (cephalopoda) บางชนิด

กล้ามเนื้อไอริส สฟิงคเตอร์
(Iris sphincter)
Gray878.png
ม่านตา มุมมองทางด้านหน้า
Gray883.png
ภาพครึ่งบนของภาพตัดแนวตั้งผ่านด้านหน้าของลูกตา (กล้ามเนื้อไอริส สฟิงคเตอร์ (Circular fibers) อยู่ตรงกลางภาพ)
ละติน m. sphincter pupillae
Gray's subject #225 1013
จุดเกาะต้น
จุดเกาะปลาย
หลอดเลือดแดง
เส้นประสาท เส้นประสาทชอร์ทซิลิอารี (short ciliary nerves)
หน้าที่ รูม่านตาหดหรี่
กล้ามเนื้อต้าน กล้ามเนื้อไอริส ไดเลเตอร์
Dorlands/
Elsevier
m_22/12550831

ในมนุษย์ กล้ามเนื้อนี้ทำหน้าที่หดหรี่ม่านตาเมื่อภาพที่รับมีแสงจ้า (รีเฟล็กซ์ม่านตา (pupillary reflex)) หรือในรีเฟล็กซ์ปรับสายตา (accommodation reflex) ขนาดของกล้ามเนื้อนี้กว้างประมาณ 0.75 มม. และหนาประมาณ 0.15 มม.

กล้ามเนื้อนี้ควบคุมโดยใยระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งมาจากเอดิงเงอร์-เวสท์ฟัล นิวเคลียส (Edinger-Westphal nucleus) และทอดมาตามเส้นประสาทกล้ามเนื้อตา (oculomotor nerve, CN III) ไซแนปส์กับปมประสาทซิลิอารี (ciliary ganglion) และเข้าสู่ตาโดยเส้นประสาทชอร์ทซิลิอารี (short ciliary nerves)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข