ร้านไอทูนส์

(เปลี่ยนทางจาก ไอทูนส์สโตร์)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สัญลักษณ์ไอทูนส์

ร้านไอทูนส์ หรือ ไอทูนส์สโตร์ (อังกฤษ: iTunes Store) เป็นคลังสื่อออนไลน์ ขายเพลง วิดีโอ แอปพลิเคชัน รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ทางอินเทอร์เน็ต ไอพอด และไอโฟน ของบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ เข้าถึงได้จากโปรแกรมไอทูนส์

ดูเพิ่มแก้ไข