ไรบาวิริน (อังกฤษ:Ribavirin) เป็นยาต้านไวรัส ที่มีผลต่อไวรัสชนิด DNA และ RNA ไรบาวิรินเป็นยาแอนตี้เมตทาโบไลต์ของนิวคลิโอไซด์ (nucleoside) ที่ฤทธิ์แทรกแซงการสำเนารหัสพันธุกรรมของไวรัส ยาตัวนี้มีชื่อทางการค้าดังนี้

  • โคปีกัส® (Copegus®)
  • รีบีตอล® (Rebetol®)
  • รีบาสเฟียร์® (Ribasphere®)
ไรบาวิริน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.164.587
สารานุกรมเภสัชกรรม

กลไกการออกฤทธิ์

แก้

ไรบาวิริน เป็นโปร-ดรักซึ่งการออกฤทธิ์จะต้องถูกกระตุ้นจากเอ็นไซม์ ไคเนส (kinases) และไรบาวิริน จะเปลี่ยนไปเป็น 5-ไตรฟอสเฟต นิวคลิโอไทด์ ซึ่งมีฤทธิ์ในการแทรกแซงการทำงาน RNA เพื่อการขยายพันธ์ของไวรัส

รูปแบบของยา

แก้

ใน USA ไรบาวิริน มีจำหน่ายในรูปแคปซูล และ ยาเม็ด ใช้รักษาโรคไวรัส ตับอักเสบ ซีโดยใชร่วมกับยา อินเตอร์ฟีรอน (interferon) ในรูปแอโรซอลใช้รักษาโรคไวรัสทางเดินหายใจ