ไฟกรีก (en:Greek Fire) เป็นอาวุธสมัยโบราณประเภทระเบิดเพลิง เริ่มใช้โดยกองทัพเรือของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ชาวไบแซนไทน์มักใช้ในการสู้รบทางน้ำ ลักษณะของไฟชนิดนี้กล่าวกันว่าเป็นไฟที่ดับได้ยากและเมื่อโดนน้ำไฟจะยิ่งลุกไหม้

ภาพวาด – การใช้ไฟกรีกต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข