ไทระ โนะ มุเนะโกะ

นางสนองพระโอษฐ์และพระสนมในจักรพรรดิโกะ-ซะงะ

ไทระ โนะ มุเนะโกะ (ญี่ปุ่น: 平棟子 โรมาจิ: Taira no Muneko ; ไม่ทราบวันเกิด – 7 พฤศจิกายน 1851) นางสนองพระโอษฐ์ และพระสนมในจักรพรรดิญี่ปุ่นจาก ตระกูลไทระ ตระกูลซะมุไรที่เคยก้าวขึ้นมามีอำนาจในราชสำนักโดยเป็นนางสนองพระโอษฐ์และพระสนมใน จักรพรรดิโกะ-ซะงะ จักรพรรดิองค์ที่ 87 และเป็นพระมารดาใน เจ้าชายมุเนะตะกะ พระราชโอรสองค์ที่ 3 และโชกุนลำดับที่ 6 แห่งรัฐบาลโชกุนคะมะกุระ

บันทึกแก้ไข