ไดโนแฟลกเจลเลต
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: 440–0Ma Silurian - Present
Ceratium furca
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
โดเมน: Eukarya
อาณาจักร: Chromalveolata
ไฟลัมใหญ่: Alveolata
ไฟลัม: Dinoflagellata
Bütschli 1885
Classes

Dinophyceae
Noctiluciphyceae
Syndiniophyceae

ไดโนแฟลกเจลเลต (Dinoflagellate) เป็น สาหร่ายเซลล์เดียวชนิดหนึ่ง ผนังเซลล์เป็นเซลลูโลส สังเคราะห์ด้วยแสงได้ มีคลอโรฟิลล์เอและซี มักมีสีเหลือง-เขียว น้ำตาลหรือแดง เป็นแพลงก์ตอนพืชในน้ำจืดและในทะเล ไดโนแฟลกเจลเลตสีแดงเช่น Gonyaulax เมื่อมีการเจริญมากขึ้นทำให้น้ำเป็นสีน้ำตาลหรือสีแดงเรียกว่า Red tides ซึ่งจะผลิตสารพิษที่เป็นพิษต่อระบบประสาท ทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมาก มนุษย์ที่กินปลาเหล่านี้มีโอกาสได้รับสารพิษเช่นเดียวกัน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้