ไดโด (ญี่ปุ่น: 大同 โรมาจิDaidō) ปีรัชศกของญี่ปุ่นที่มาก่อนปี โคนิง และตามหลังปี เอ็นเรียะกุ โดยอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 806 — ค.ศ. 810 ตรงกับรัชสมัย จักรพรรดิเฮเซ และ จักรพรรดิซะงะ

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

Naiku 01.JPG

เปลี่ยนปีรัชศกแก้ไข

16 พฤศจิกายน ค.ศ. 806 ได้มีการบังคับใช้ปีรัชศก ไดโด (Daidō-gannen) อย่างเป็นทางการหลังจากได้มีการประกาศใช้ปีรัชศกไดโดเมื่อวันที่ 18 เดือน 5 ปี เอ็นเรียะกุ ที่ 25 ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 806 เนื่องจากปีรัชศกก่อนหน้าคือปี เอ็นเรียะกุ ได้สิ้นสุดลง

เหตุการณ์ในปีไดโดแก้ไข

  • 9 มิถุนายน ค.ศ. 806 (วันที่ 19 เดือน 5 ปี ไดโด ที่ 1) : จักรพรรดิเฮเซได้สถาปนาเจ้าชายคะมิโนะพระราชอนุชาขึ้นเป็นรัชทายาทซึ่งต่อมาเจ้าชายคะมิโนะได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิซะงะ

ตารางเทียบศักราชแก้ไข

ไดโด 1 2 3 4 5
ค.ศ. 806 807 808 809 810
พ.ศ. 1349 1350 1351 1352 1353

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า ไดโด ถัดไป
เอ็นเรียะกุ    
รัชศกญี่ปุ่น
(ค.ศ. 806 — ค.ศ. 810)
  โคนิง