โอโบ

เครื่องเป่าลมไม้ (woodwind)

โอโบ (อังกฤษ: oboe; /ˈb/ oh-boh) ที่ใช้ในปัจจุบันนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ใช้ในการแสดงอุปรากรฝรั่งเศส เรียกว่า “Hautbois” หรือ “Hoboy” ในศตวรรษที่ 18 โอโบใช้เป็นเครื่องดนตรีหลักในวงออร์เคสตร้า เป็นเครื่องดนตรีเสียงสูงในกลุ่มเครื่องลมไม้ ซองในขณะนั้นมีรูปิดเปิดเพียง 2- 3 รูเท่านั้น ในศตวรรษที่ 19 โอโบได้พัฒนาในเรื่องระบบกลไก คีย์ กระเดื่อง สำหรับปิดเปิดรู เพื่อเปลี่ยนระดับเสียงให้เล่นสะดวกมากขึ้น จนในที่สุดโอโบคือเครื่องดนตรีหลักที่จะต้องมีในวงดุริยางค์

โอโบ
เครื่องเป่าลมไม้
ประเภท
Hornbostel–Sachs classification422.112-71
(Double-reeded aerophone with keys)
คิดค้นเมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 จาก shawm
ช่วงเสียง
เครื่องดนตรีที่เกี่ยวข้อง