โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ (อังกฤษ: Sarasas Witaed Chiangmai School) เป็นโรงเรียนแห่งที่ 22 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ก่อตั้งขึ้นโดยท่านอาจารย์พิบูลย์และท่านอาจารย์ เพ็ญศรี ยงค์กมล เมื่อปี พ.ศ. 2551 บนเนื้อที่ 14 ไร่ ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
ตราประจำโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สัญลักษณ์โรงเรียน
ซ.7 ถนนเจริญเมือง ต.ท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sarasas Witaed Chiang Mai School
อักษรย่อ สชม., SCM
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ผู้ก่อตั้ง พิบูลย์ ยงค์กมล
รหัส 1150100022
จำนวนนักเรียน 1,431 คน
สี      ฟ้า      ขาว
เว็บไซต์

โรงเรียนเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในปี การศึกษา 2551 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และจะขยายสูงขึ้นเรื่อยไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจัดหลักสูตร การเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme) และหลักสูตรสามัญ