โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ภาษาอังกฤษ: The Demonstration School of Nakhorn Ratchasima Rajabhat University) ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นโรงเรียนสาธิต ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhorn Ratchasima Rajabhat University
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นสาธิต มร.นม. / STNM
ประเภทโรงเรียนสาธิต (ประถมศึกษา)
คำขวัญสุขภาพดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
ความรู้คู่คุณธรรม นำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
สถาปนาพ.ศ. 2530
เขตการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสม
สี    เขียว-เหลือง
เว็บไซต์http://www.edu.nrru.ac.th/

ประวัติ แก้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานสังกัดคณะครุศาสตร์ เดิมมีสภาพเป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ใช้ชื่อ “ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสิงหราช” ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 มีอาคารสิงหราช (เดิมเป็นหอพักนักศึกษา) เป็นอาคารเรียนเปิดสอนระดับอนุบาล

พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครราชสีมา” เปิดสอนระดับบริบาลและอนุบาล

พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูนครราชสีมาได้รับการยกฐานะ เป็นสถาบันราชภัฏนครราชสีมา โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครราชสีมา จึงมีชื่อใหม่ว่า “ โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครราชสีมา”

พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครราชสีมา จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”

พ.ศ. 2548 โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงาน รับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 1 โดยมีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน

พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยมีนโยบายขยายการเปิดชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 และลำดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,3,4,5 และ 6 ในปีต่อ ๆ ไป

พ.ศ. 2551 โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 2 โดยมีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน [1]

จัดชั้นเรียน แก้

จำนวนชั้นเรียนที่เปิดสอนปีการศึกษา 2560

ระดับปฐมวัย แก้

ชั้นบริบาล 1 อายุ 2-3 ขวบ จำนวน 3 ห้องเรียน

ชั้นบริบาล 2 อายุ 3-4 ขวบ จำนวน 3 ห้องเรียน

ชั้นอนุบาล 1 อายุ 4-5 ขวบ จำนวน 3 ห้องเรียน

ชั้นอนุบาล 2 อายุ 5-6 ขวบ จำนวน 3 ห้องเรียน

รวม 14 ห้องเรียน [2]


ระดับประถมศึกษา แก้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ 6-7 ปี จำนวน 3 ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อายุ 7-8 ปี จำนวน 2 ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อายุ 8-9 ปี จำนวน 2 ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อายุ 9-10 ปี จำนวน 2 ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อายุ 10-11 ปี จำนวน 1 ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุ 11-12 ปี จำนวน 1 ห้องเรียน

รวม 11 ห้องเรียน [3]

อ้างอิง แก้

  1. "ประวัติสาธิต มร.นม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-01-13. สืบค้นเมื่อ 2010-11-26.
  2. "จัดชั้เรียนปฐมวัย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-02-18. สืบค้นเมื่อ 2010-11-26.
  3. "จัดชั้นเรียนประถมศึกษา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-02-18. สืบค้นเมื่อ 2010-11-26.