โรงเรียนศิลปะมัธยมปลายช็อนจู

โรงเรียนศิลปะมัธยมปลายช็อนจู (เกาหลี: 전주예술고등학교; อังกฤษ: Jeonju Fine Arts High School) เป็นโรงเรียนมัธยมปลายเอกชน ตั้งอยู่ที่ เขตวันจู จังหวัดจอลลาเหนือ โดยได้รับการรับรองสถาบันในวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1994 และในวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1995 ได้มีการจัดให้มีหลักสูตรการดนตรี, การขับร้อง, ภาพยนตร์และการละคร โดยได้ทำการจัดการเรียนการสอนใน 15 ห้องเรียน คำขวัญของโรงเรียน คือ ความปรองดอง, ความคิดสร้างสรรค์ และการบริการ ต้นไม้ประจำโรงเรียนคือ ไพน์แดงเกาหลี และมีดอกอาซาเลีย (Rhododendron mucronulatum) เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน[1] และสถาบันแห่งนี้ยังได้รับรางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์สาขาศิลปะจากผลงานของครูผู้สอนและนักเรียน โดยได้รับการยอมรับในระดับประเทศของสาขาดังกล่าว[2] รวมถึงเป็นที่รู้จักในฐานะของโรงเรียนที่มีนักร้องที่มีชื่อเสียงสำเร็จการศึกษาจากที่แห่งนี้[3]

โรงเรียนศิลปะมัธยมปลายช็อนจู
전주예술고등학교
เขตวันจู จังหวัดจอลลาเหนือ ประเทศเกาหลีใต้
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Jeonju Fine Arts High School
ประเภท โรงเรียนเอกชน
คติพจน์ ความปรองดอง, ความคิดสร้างสรรค์ และการบริการ
เว็บไซต์

สาขาวิชาที่เปิดสอนแก้ไข

  • สาขาการดนตรี
  • สาขาการขับร้อง
  • สาขาวิจิตรศิลป์
  • สาขาการเต้นรำ
  • สาขาศิลปะและวัฒนธรรม

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข