เปิดเมนูหลัก

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครของประเทศไทย

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย (อังกฤษ: Prakhanongpittayalai School) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 โดยผู้ใหญ่นาค รัตนวิชัย ในชุมชนจาก ปัจจุบันเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 182 ซอยสุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 [1]

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สัญลักษณ์โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย.jpg
ปัญญา สามัคคี มีน้ำใจ
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
182 ซอยสุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-311-5185, 02-311-5196
โทรสาร 02-311-5317, 02-332-5040

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Prakhanongpittayalai School
อักษรย่อ พ.ข.
ประเภท มัธยมศึกษา
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2501
ผู้ก่อตั้ง ผู้ใหญ่นาค รัตนวิชัย
รหัส 1000100901
เพลง เพลงมาร์ชฟ้าเหลือง มาร์ชฟ้าเหลือง
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เดิมชื่อว่า "โรงเรียนพระโขนง" ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 โดยผู้ใหญ่นาค รัตนวิชัย เป็นผู้เสนอกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในชุมชนจาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญ ในที่ดินของกรมธนารักษ์ ตำบลจาก อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร

ในปีแรกเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 ห้องเรียน นักเรียน 301 คน ครู 12 คน โดยมีนายชุบ กายสิทธิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาจึงเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4 - ม.ศ.5) ในภายหลัง

ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนพระโขนง" เป็น "โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย" เมื่อนางสาวจุไร ลียากาศ เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกในปี พ.ศ. 2517 และก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูในอีกหนึ่งปีต่อมา โดยมีพลเรือตรีเกษม ลิขิตวงศ์ ร.น. เป็นนายกสมาคมฯ และมีคำขวัญประจำโรงเรียน คือ "ปัญญา สามัคคี มีน้ำใจ"

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยมีพระพุทธรูปประจำโรงเรียน คือ พระพุทธศากยมุนีศรีปัญญา'85 (หลวงพ่อสุข) พระพุทธรูปปางลีลา โดยได้รับมอบจากคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสายปัญญา รุ่นปีการศึกษา 2485 บริจาคให้มาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2528[2]

บุคคลที่มีชื่อเสียงแก้ไข

แผนการเรียนรู้แก้ไข

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ, Gifted)
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทศโนโลยี

ที่อยู่และติดต่อแก้ไข

 
แผนที่มาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
 • ที่อยู่ 182 ซอยสุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
 • โทรศัพท์ 02-311-5185, 02-311-5196
 • โทรสาร 02-311-5317, 02-332-5040
 • เว็บไซต์ http://www.prakanong.ac.th[3]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°41′43″N 100°35′30″E / 13.695325°N 100.591731°E / 13.695325; 100.591731

อ้างอิงแก้ไข