โรงเรียนดาราคาม

โรงเรียนในระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครของประเทศไทย

โรงเรียนดาราคาม (อังกฤษ: Darakam School) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ (สพม.เขต 2) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 เป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาโดยเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งอยู่ใกล้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 932 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110[1]

โรงเรียนดาราคาม
Darakam School
สัญลักษณ์โรงเรียนดาราคาม.png
ที่ตั้ง
932 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-391-2422
โทรสาร 02-381-4265
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ร.ค.
ประเภทประถมศึกษา
คำขวัญเยาวชนที่ดี คือ ทรัพยากรอันมีคุณค่าของชาติ
สถาปนา3 กรกฎาคม พ.ศ. 2505
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนางนุชนาฎ เจริญสุข
สีฟ้า-ขาว
เว็บไซต์http://www.darakam.ac.th

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนดาราคาม เดิมชื่อ "โรงเรียนบ้านกล้วย" เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 โดยฝากเรียนที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์ในช่วงแรก เนื่องจากในขณะนั้นอยู่ในระหว่างการจัดสร้างโรงเรียน มีนักเรียนจำนวน 183 คน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 ห้อง โดยมีนางอุไร ศรีธวัช ณ อยุธยา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียน

ต่อมาได้ย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนมา ณ บริเวณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2506 และ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนดาราคาม" ซึ่งมีความหมายว่า "บ้านดาว" เพื่อให้สอดคล้องกับอาคารบริเวณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

การเรียนการสอนในช่วงแรกนั้น อยู่ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนการศึกษาภาคบังคับ จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ทางโรงเรียนต้องการให้การเรียนภาควิชาการและการงานพื้นฐานอาชีพเรียนควบคู่กันไป จึงจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานอาชีพด้วย ได้แก่ รำไทย ดนตรีไทย คหกรรม เย็บผ้า ช่างไม้ เกษตร และไฟฟ้า เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6[2]

สัญลักษณ์โรงเรียนแก้ไข

ใช้อักษรย่อ 3 ตัว คือ ส.ร.ค.

ส. ย่อมาจาก กรมสามัญศึกษา ซึ่งเดิมโรงเรียนอยู่ในสังกัด

ร. ย่อมาจาก ดารา แปลว่า ดาว, ดวงดาว

ค. ย่อมาจาก คาม แปลว่าบ้าน, หมู่บ้าน

สีประจำโรงเรียน ฟ้า-ขาว หมายถึงท้องฟ้าและปุยเมฆ[3]

บุคคลที่มีชื่อเสียงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′07″N 100°34′59″E / 13.718568°N 100.582986°E / 13.718568; 100.582986

อ้างอิงแก้ไข