โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม (อังกฤษ: Khuntanwitthayakhom School) (อักษรย่อ: ข.ว., K.W.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษาขนาดกลาง และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขุนตาล ซึ่งเดิมแยกมาจากอำเภอเทิงในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีอายุ 49 ปี สังกัดสพม 36. กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
Khuntanwitthayakhom School
ที่ตั้ง
169 หมู่ 11 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
ข้อมูล
ชื่ออื่นข.ว.(KW)
ประเภทรัฐบาล / โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ
คำขวัญปัญญาย ปริสุชเฌติ
(คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)
สถาปนา18 มิถุนายน พ.ศ. 2518
หน่วยงานกำกับสพม 36.
รหัส10105505
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1-ม.6
สีฟ้า - แดง
เพลงเพลงมาร์ชขุนตาล

ประวัติโรงเรียน

แก้

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม เดิมชื่อว่าโรงเรียนป่าตาลวิทยาคมอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความประสงค์และความร่วมมือร่วมใจของราษฎรในตำบลป่าตาล และตำบลใกล้เคียง ซึ่งมีผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงานในการขอจัดตั้ง ในปี พ.ศ. 2518 สภาตำบลป่าตาลได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ 1 หลัง 6 ห้องเรียน เป็นลักษณะหลังคามุงสังกะสี ฝากั้นด้วยฟากไม้ไผ่ ณ บริเวณที่สาธารณะที่ได้สงวนไว้ของสภาตำบลป่าตาล ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเจดีย์หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตาล มีพื้นที่ 39 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา ด้วยความตั้งใจจริง และเพื่อเป็นการเตรียมการให้พร้อมและอยู่ในหลักเกณฑ์การอนุมัติให้เปิดทำการสอน ทางสภาตำบลป่าตาลได้ขอยืมครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสมัยนั้น จากโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนป่าตาล จำนวน 6 คน มาผลัดเปลี่ยนทำการสอนไปก่อน ต่อมาวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2518 กรมสามัญศึกษาก็ได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ จึงถือเอาวันนี้เป็นวันคล้ายวันก่อตั้ง หรือวันสถาปนาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ตามชื่อของอำเภอขุนตาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ที่ประกาศโดย นายปัญจะ เกศรทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2542 กรมสามัญศึกษาได้บรรจุครูให้ 3 อัตรา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายทวี กองมงคล มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้นมา

โครงการและงานที่โรงเรียนได้รับ

แก้
  • ปีการศึกษา 2526 - เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพธ. 2 รุ่น 1)
  • ปีการศึกษา 2527 - เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องโครงการสุขภาพในโรงเรียนของกรม พลศึกษา
    • - เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
  • ปีการศึกษา 2529 - เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ปี พ.ศ. 2547 - รัฐบาลปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนถูกยุบรวมจากกรมสามัญเดิม เข้าสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ปี พ.ศ. 2550 - โรงเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)
  • ปี พ.ศ. 2552 - โรงเรียนในโครงการ โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้