โพลาแคนทัส Polacanthus
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: 132–112Ma Early Cretaceous
Armour of Polacanthus foxii
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Sauropsida
อันดับใหญ่: Dinosauria
อันดับ: Ornithischia
อันดับย่อย: Thyreophora
อันดับฐาน: Ankylosauria
วงศ์: Ankylosauridae
วงศ์ย่อย: Polacanthinae
สกุล: Polacanthus
Owen vide Anonymous, 1865 [1]
Species
  • P. foxii Owen vide Anonymous, 1865[2] (type)

โพลาแคนทัส (อังกฤษ: Polacanthus) เป็นไดโนเสาร์โนโดซอร์ชนิดหนึ่ง ยาวประมาณ 4 เมตร มีหนามและแผ่นแข็งๆคล้ายเสื้อเกราะอยู่บริเวณผิวหนัง หนามและเกราะนี้ช่วยป้องกันกันเวลาถูกพวกไดโนเสาร์กินเนื้อล่า มีลักษณะคล้ายกับพวกแองคีลอซอร์ แต่มันไม่มีลูกตุ้มที่หาง อาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นเมื่อประมาณ 132- 112 ล้านปีก่อน

อ้างอิง แก้

  1. Genus authority given as Huxley, 1867 in some sources, such as the second edition of The Dinosauria.
  2. Species authority given as Hulke, 1881 in some sources, such as the second edition of The Dinosauria.