โพรงกะโหลก (cranial cavity or intracranial space) เป็นช่องว่างที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ เป็นที่อยู่ของสมอง โพรงกะโหลกดาดด้วยเยื่อหุ้มสมอง และมีของเหลวที่ช่วยลดการกระแทก

โพรงกะโหลก (ศีรษะ)
(Cranial cavity)
ช่องตัว
โพรงกะโหลก
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินcavitas cranii
TA98A01.1.00.048
A02.1.00.012
TA2100, 413
FMA9644
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

โพรงกะโหลกเกิดจากกระดูกหุ้มสมอง 8 ชิ้น ได้แก่ กระดูกหน้าผาก (frontal) , กระดูกท้ายทอย (occipital) , กระดูกสฟีนอยด์ (sphenoid) , กระดูกเอทมอยด์ (ethmoid) , กระดูกข้างขม่อม (parietal) 2 ชิ้นและกระดูกขมับ (temporal) 2 ชิ้น (temporal) [1]

ความจุของโพรงกะโหลกของมนุษย์ผู้ใหญ่ประมาณ 1,200-1,700 ลูกบาศก์เซนติเมตร[2]

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Martini R, Ober W, Garrison C, Welch K, and Hutchings RT. 2001. Fundamentals of Anatomy and Physiology, 5th ed. Prentice Hall, New Jersey. p. 195.
  2. Turchin VF. The Phenomenon of Science. Chapter 5. เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้