กีฬาโต้คลื่น (อังกฤษ: surfing) เป็นกีฬาที่ต้องใช้กระดานโต้คลื่นเป็นอุปกรณ์หลักในการเล่น โดยผู้เล่นจะนำกระดานโต้คลื่นออกไปในทะเลเพื่อจะว่ายน้ำจับคลื่นไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น และเมื่อคลื่นมีกำลังแรงพอที่จะพยุงตัวนักโต้คลื่นและกระดานโต้คลื่นแล้ว นักโต้คลื่นจะยืนทรงตัวบนกระดานโต้คลื่น และแสดงท่าทางลีลาในการโต้คลื่น

โต้คลื่น
การแข่งขันกีฬาโต้คลื่นแมฟเวอริกส์ 2010
สมาพันธ์สูงสุดเวิลด์เซิร์ฟลีก, สมาคมกีฬาเซิร์ฟนานาชาติ
ลักษณะเฉพาะ
แข่งรวมชายหญิงใช่ แยกการแข่งขัน
อุปกรณ์กระดานโต้คลื่น, สายจูง, เว็ตสูท
จัดแข่งขัน
ประเทศ ภูมิภาคทั่วโลก
โอลิมปิกได้รับการบรรจุในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020
นักกีฬาโต้คลื่น

สถานที่เล่นกีฬาโต้คลื่นในประเทศไทย แก้

สถานที่เล่นกีฬาโต้คลื่นในต่างประเทศ แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้