แอ่งใต้กระดูกสะบัก

แอ่งใต้กระดูกสะบัก (อังกฤษ: subscapular fossa) เป็นแอ่งเว้าขนาดใหญ่ที่อยู่ทางด้านหน้าหรือด้านกระดูกซี่โครงของกระดูกสะบัก เป็นบริเวณที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อใต้กระดูกสะบัก (subscapularis muscle)

แอ่งใต้กระดูกสะบัก
(Subscapular fossa)
พื้นผิวด้านหน้าของกระดูกสะบักข้างซ้าย (แอ่งใต้กระดูกสะบักอยู่ตรงกลางภาพ)
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินfossa subscapularis
TA98A02.4.01.003
TA21145
FMA23281
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้