แอ่งโคโรนอยด์ (อังกฤษ: Coronoid fossa) เป็นแอ่งขนาดเล็กบนด้านหน้าของกระดูกต้นแขน อยู่เหนือด้านหน้าของโทรเคลียร์ (trochlea) ซึ่งเป็นเบ้ารับกับโคโรนอยด์ โพรเซส (coronoid process) ของกระดูกอัลนา (ulna) เมื่ออยู่ในท่างอปลายแขน

แอ่งโคโรนอยด์ของกระดูกต้นแขน
(Coronoid fossa of the humerus)
Gray207.png
Left humerus. Anterior view. (Coronoid fossa visible at bottom center, on left side.)
ละติน fossa coronoidea humeri
Gray's subject #51 212
Dorlands/
Elsevier
f_14/12375768

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ภาพอื่นๆแก้ไข