แอมะซอไนต์ คือ แร่ไมโครไคลน์ชนิดหนึ่ง ที่มีสีเขียว หรือฟ้าอมเขียว เป็นแร่ในกลุ่มเฟลด์สปาร์ บางครั้งใช้เป็นรัตนชาติ (มีความหมายเหมือนกับแอมะซอนสโตน : amazonstone) [2]

แอมะซอไนต์
Microcline feldspar variety amazonite.jpg
การจำแนก
ประเภทแร่ในกลุ่มเฟลด์สปาร์ อัญมณี
สูตรเคมีK[AlSi3O8]
คุณสมบัติ
โครงสร้างผลึกระบบไทรคลินิก[1]
ค่าความแข็ง6-6.5

ประวัติแก้ไข

คำว่า แอมะซอไนต์ มาจากชื่อของแม่น้ำแอมะซอน (แม่น้ำอะเมซอน) ในทวีปอเมริกาใต้นั่นเอง เพราะมีการพบแร่ดังกล่าวจากหินสีเขียวบางชนิด แต่ยังไม่ปรากฏชัดว่าเฟลด์สปาร์สีเขียวนั้นปรากฏในแถวลุ่มน้ำอะเมซอนหรือไม่

แหล่งที่พบแก้ไข

สามารถพบในประเทศมาดากัสการ์ รัสเซียและสหรัฐอเมริกา

ความเชื่อแก้ไข

ความเชื่อเกี่ยวกับแอมะซอไนต์ เป็นหินที่ช่วยให้กล้าแสดงออก ทางศิลปะ ดีสำหรับลำคอและเส้นประสาททั้งหลาย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข