แม้ว

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

แม้ว สามารถหมายถึง