แม่แบบ Citation Style 1
{{Cite arXiv}}ร่างบทความ arXiv
{{Cite AV media}}สื่อโสตทัศน์
{{Cite AV media notes}}สื่อโสตทัศน์ (liner notes)
{{Cite bioRxiv}}ร่างบทความ bioRxiv
{{Cite book}}หนังสือ
{{Cite conference}}บันทึกการประชุม
{{Cite encyclopedia}}สารานุกรม/พจนานุกรม
{{Cite episode}}ตอนวิทยุหรือโทรทัศน์
{{Cite interview}}บทสัมภาษณ์
{{Cite journal}}เอกสารหรือวารสารวิชาการ
{{Cite magazine}}สิ่งพิมพ์รายคาบ, นิตยสาร
{{Cite mailing list}}บัญชีจ่าหน้าสาธารณะ
{{Cite map}}แผนที่
{{Cite news}}บทความข่าว
{{Cite newsgroup}}กลุ่มข่าวออนไลน์
{{Cite podcast}}พอดแคสต์
{{Cite press release}}ข่าวแจก/ประชาสัมพันธ์
{{Cite report}}รายงาน
{{Cite serial}}สื่อชุดโสตทัศน์
{{Cite sign}}ป้าย/ประกาศ
{{Cite speech}}สุนทรพจน์
{{Cite techreport}}รายงานเชิงเทคนิค
{{Cite thesis}}วิทยานิพนธ์
{{Cite web}}เว็บไซต์ที่ไม่เข้ากลุ่มข้างบน
ดูเพิ่ม:

แม่แบบ Citation Style 1 นี้ใช้เพื่อสร้างการอ้างอิงสำหรับnews articles in print, video, audio or web This template is used to cite online sources in Wikipedia articles. {{Cite news}} can also be used when citing a news source; for general information about citations in Wikipedia articles, see Wikipedia:Cite sources. A general discussion of the use of templates for adding citations to Wikipedia articles is available at Wikipedia:Citation templates.

การใช้งาน

แก้

Note: None of the parameters should be capitalised, in order to avoid the article being tagged as having a broken citation. For example, use "url", "title", etc. - not "URL", "Title", etc.

Common forms with authors in any format

แก้

Citations within a page should use consistent formats. However, there is no consensus about which format is best. The following examples are for citations where one or more authors are listed in a single |author=authors parameter, using any format. Also shown below are two separate date formats that are commonly used in Wikipedia:

Day Month Year
{{cite web |url= |title= |author= |date= |work= |publisher= |access-date=23 กรกฎาคม 2024}}
Month Day, Year
{{cite web |url= |title= |author= |date= |work= |publisher= |access-date=กรกฎาคม 23, 2024}}

Common forms with last1, first1; last2, first2

แก้

The examples below will suffice for up to two authors each with first and last names; for more, just create more parameters in a similar style:

Day Month Year
{{cite web |url= |title= |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |work= |publisher= |access-date=23 กรกฎาคม 2024}}
Month Day, Year
{{cite web |url= |title= |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |work= |publisher= |access-date=กรกฎาคม 23, 2024}}

พารามิเตอร์ทั้งหมด

แก้

เมื่อคัดลอกพารามิเตอร์ทั้งหมดในรูปแบบแนวตั้งหรือแนวนอนให้ลบพารามิเตอร์ที่ไม่จำเป็น

พารามิเตอร์ทั้งหมดรูปแบบแนวนอน
{{cite web |url= |title= |first= |last= |author= |author-link= |date= |month= |year= |work= |publisher= |location= |page= |pages= |at= |language= |trans-title= |format= |doi= |archive-url= |archive-date= |access-date= |quote= |ref= |separator= |postscript=}}
พารามิเตอร์ทั้งหมดรูปแบบแนวตั้ง
{{cite web
| url     = 
| title    = 
| first    = 
| last     = 
| author    = 
| author-link = 
| date     = 
| month    = 
| year     = 
| work     = 
| publisher  = 
| location   = 
| page     = 
| pages    = 
| at      = 
| language   = 
| trans-title = 
| format    = 
| doi     = 
| archive-url = 
| archive-date = 
| access-date = 
| quote    = 
| ref     = 
| separator  = 
| postscript  = 
}}

พารามิเตอร์ที่จำเป็น

แก้
 • url: URL of online item. Start the url with the communications protocol, e.g. http://.
 • title: Title of online item. This title will appear as the citation itself, hyperlinked to the URL. Certain characters must be replaced with their HTML numeric reference to be used in the title. The character "[" must be replaced with "[", "]" with "]", and "|" (vertical bar) with "|".

พารามิเตอร์ทางเลือก

แก้
 • author parameters
  • author
  • last works with first to produce last, first
  • authorlink works either with author or with last & first to link to the appropriate wikipedia article. Does not work with URLs.
  • last1, first1, ..., last9, first9 and optionally authorlink1, ..., authorlink9 for specifying more authors (note: last1, first1 and authorlink1 are synonyms for last, first and authorlink, so use either last1 or last, not both)
 • a date parameter
  • either date: Full date of publication. Should not be wikilinked.
  • or year: Year of publication, and month: Name of the month of publication. If you also have the day, use date instead. Should not be wikilinked.
 • format: Format, e.g. PDF. HTML implied if not specified.
 • work: If this item is part of a larger "work", such as a book, periodical or website, write the name of that work. Do not italicize; the software will do so automatically.
 • publisher: Publisher, if any—for example if the website is hosted by a government service, educational institution, or company. (The publisher is not usually the name of the website, that is usually the work).
  • location: Geographical place of publication.
 • a page parameter
  • either page: Page number if a multi-page web article and referencing a single page. "page=5" produces p. 5.
  • or pages: Page numbers if a multi-page web article and referencing more than one page. "pages=5–7" produces pp. 5–7. This is for listing the pages relevant to the citation, not a total number of pages.
  • or at: When the page prefix is unwanted. "at=Table 5" produces Table 5.
 • language: language of publication (do not specify "English" as this is the default).
  • trans-title: A translated title of the article, in case the original title is in a foreign language. Would normally be used in conjunction with the 'language' parameter.
 • doi: A digital object identifier for the document, such as 10.1038/news070508-7
  • Doilabel: If the doi contains some characters that must be escaped, use "doilabel" for the unescaped version. See {{doi}}: "id" is equivalent to "doi" and "label" is "doilabel"
 • archive parameters (if used, both parameters must be used together)
  • archive-url: The URL of an archived copy of the page, if (or in case) the url becomes unavailable. Typically used to refer to services like WebCite and Archive.org.
  • archive-date: Date when the item was archived. Should not be wikilinked.
 • access-date: Full date when item was accessed. Should not be wikilinked. This should be given if the publication date is unknown; see Citation styles.
 • quote: Relevant quote from online item.
 • ref: ID for anchor. By default, no anchor is generated. The ordinary nonempty value |ref=ID generates an anchor with the given ID; such a linkable reference can be made the target of wikilinks to full references, especially useful in short citations like shortened notes and parenthetical referencing. The special value |ref=harv generates an anchor suitable for the {{harv}} template; see anchors for Harvard referencing templates.
 • separator: The separator to use in lists of authors, editors, etc. Defaults to ".", but "," may be useful also. If the field is present, but blank, no separator will be used.
 • postscript: The closing punctuation for the citation. If specified, over-rides the default behaviour of terminating the citation with a full stop. If the field is present, but blank, no terminating punctuation will be used. This may be useful when generating an output consistent with other templates. It is preferred to manually adding ending punctuation, as the punctuation occurs within the <cite> tag, so will appear before any icons added by browser plugins. Ignored if |quote= is specified.

Duplicate periods

แก้

By default, {{cite web}} separates some fields with periods, so do not encode those fields ending with a period or a duplicate period will be added. Example: "publisher=Camelot, Inc" will correctly show as Camelot, Inc. but "publisher=Camelot, Inc." will incorrectly show as Camelot, Inc..

ตัวอย่าง

แก้
Some standard use cases
 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |author=Doe, John |publisher=Open Publishing |date=30 April 2005 |work=Encyclopedia of Things |access-date=6 July 2005 }}
  Doe, John (30 April 2005). "My Favorite Things, Part II". Encyclopedia of Things. Open Publishing. สืบค้นเมื่อ 6 July 2005.
 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |author=Doe, John |date=30 April 2005 |work=Encyclopedia of Things |access-date=6 July 2005 }}
  Doe, John (30 April 2005). "My Favorite Things, Part II". Encyclopedia of Things. สืบค้นเมื่อ 6 July 2005.
 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |author=Doe, John |date=30 April 2005 |access-date=6 July 2005 }}
  Doe, John (30 April 2005). "My Favorite Things, Part II". สืบค้นเมื่อ 6 July 2005.
 • {{cite web ||url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |author=Doe, John |access-date=6 July 2005 }}
  Doe, John. "My Favorite Things, Part II". สืบค้นเมื่อ 6 July 2005.
 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=My Favorite Things, Part II |access-date=6 July 2005 }}
  "My Favorite Things, Part II". สืบค้นเมื่อ 6 July 2005.
 • {{cite web |url=http://www.nfl.com/rulebook/digestofrules |title=Digest of Rules |publisher=National Football League |access-date=6 July 2005 }}
  "Digest of Rules". National Football League. สืบค้นเมื่อ 6 July 2005.
Using format
 • {{cite web |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |title=List of psychotropic substances under international control |publisher=International Narcotics Control Board |format=PDF |access-date=6 July 2005 }}
  "List of psychotropic substances under international control" (PDF). International Narcotics Control Board. สืบค้นเมื่อ 6 July 2005.
Foreign language and translated title
 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Honni soit qui mal y pense |author=Joliet, François |date=30 April 2005 |access-date=6 July 2005 |language=fr |trans-title=Shame on those who think evil }}
  Joliet, François (30 April 2005). "Honni soit qui mal y pense" [Shame on those who think evil] (ภาษาฝรั่งเศส). สืบค้นเมื่อ 6 July 2005.
author* (* = ตัวเลข)
 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Our Favorite Things |author=Doe, John |author2=Smith, Peter |author3=Smythe, Jim |publisher=Open Publishing |date=30 April 2005 |work=Encyclopedia of Things |access-date=16 May 2006 }}
  Doe, John; Smith, Peter; Smythe, Jim (30 April 2005). "Our Favorite Things". Encyclopedia of Things. Open Publishing. สืบค้นเมื่อ 16 May 2006.
 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Our Favorite Things |author=Doe, John |author2=Smith, Peter |author3=Smythe, Jim |publisher=Open Publishing |date=30 April 2005 |work=Encyclopedia of Things |access-date=16 May 2006 }}
  Doe, John; Smith, Peter; Smythe, Jim (30 April 2005). "Our Favorite Things". Encyclopedia of Things. Open Publishing. สืบค้นเมื่อ 16 May 2006.
No author
 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Index of Sharp Things |publisher=Open Publishing |date=30 April 2005 |work=Encyclopedia of Things |access-date=16 May 2006 }}
  "Index of Sharp Things". Encyclopedia of Things. Open Publishing. 30 April 2005. สืบค้นเมื่อ 16 May 2006.
No author, no publisher

This abbreviated format should only be used when the editor cannot determine the publisher and author.

 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Index of Sharp Things |date=30 April 2005 |work=Encyclopedia of Things |access-date=6 July 2005 }}
  "Index of Sharp Things". Encyclopedia of Things. 30 April 2005. สืบค้นเมื่อ 6 July 2005.
 • {{cite web |url=http://www.example.org/ |title=Index of Sharp Things |date=30 April 2005 |access-date=6 July 2005}}
  "Index of Sharp Things". 30 April 2005. สืบค้นเมื่อ 6 July 2005.
 • {{cite web |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |title=List of psychotropic substances under international control |date=30 April 2005 |format=PDF |access-date=6 July 2005 |language=el }}
  "List of psychotropic substances under international control" (PDF) (ภาษากรีก). 30 April 2005. สืบค้นเมื่อ 6 July 2005.
Using "archive-url" and "archive-date" for webpages that have been archived
 • {{cite web |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |title=List of psychotropic substances under international control |date=30 April 2005 |format=PDF |access-date=6 July 2005 |archive-url=http://www.archive.org/2005-09-11/www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |archive-date=11 September 2005 }}
  "List of psychotropic substances under international control" (PDF). 30 April 2005. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 11 September 2005. สืบค้นเมื่อ 6 July 2005.
 • {{cite web |url=http://joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi?archive=currnews&story=20060405-01shore.htm |title=Interview with Maggie Downs |date=31 March 2006 |publisher=The Desert Sun |archive-url=http://72.14.207.104/search?q=cache:JAxf4v-pQmgJ:joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi%3Farchive%3Dcurrnews%26story%3D20060405-01shore.htm |archive-date=26 April 2006 }}
  "Interview with Maggie Downs". The Desert Sun. 31 March 2006. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 26 April 2006.
Using "quote"
 • {{cite web |url=http://www.webexhibits.org/daylightsaving/c.html |title=Daylight saving time: rationale and original idea |work=WebExhibits |year=2008 |access-date=27 September 2009 |quote=...&nbsp;Lord Balfour came forward with a unique concern: 'Supposing some unfortunate lady was confined with twins&nbsp;...' }}
  "Daylight saving time: rationale and original idea". WebExhibits. 2008. สืบค้นเมื่อ 27 September 2009. ... Lord Balfour came forward with a unique concern: 'Supposing some unfortunate lady was confined with twins ...'

ข้อมูลแม่แบบ

แก้
ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ Cite web (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

Formats a citation to a website using the provided information such as URL and title. Used only for sources that are not correctly described by the specific citation templates for books, journals, news sources, etc.

พารามิเตอร์แม่แบบ

แม่แบบนี้ต้องการการจัดรูปแบบพารามิเตอร์แบบอินไลน์

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Last namelast last1 author author1 author1-last author-last surname1 author-last1 subject1 surname author-last subject

The surname of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

บรรทัดแนะนำ
First namefirst given author-first first1 given1 author-first1 author1-first

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

บรรทัดแนะนำ
Author linkauthorlink author-link subjectlink subject-link authorlink1 author-link1 author1-link subjectlink1 author1link subject-link1 subject1-link subject1link

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

ชื่อหน้าเลือกได้
Last name 2last2 author2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'authorlink2'.

บรรทัดเลือกได้
First name 2first2

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink.

บรรทัดเลือกได้
Author link 2authorlink2 author2-link

Title of existing Wikipedia article about the second author.

ชื่อหน้าเลือกได้
Last name 3last3 author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'authorlink3'.

บรรทัดเลือกได้
First name 3first3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

บรรทัดเลือกได้
Author link 3authorlink3 author3-link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

ชื่อหน้าเลือกได้
Last name 4last4 author4

The surname of the fourth author; don't wikilink, use 'authorlink4'.

บรรทัดเลือกได้
First name 4first4

Given or first name, middle names, or initials of the fourth author; don't wikilink.

บรรทัดเลือกได้
Author link 4authorlink4 author4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth author.

ชื่อหน้าเลือกได้
Last name 5last5 author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'authorlink5'.

บรรทัดเลือกได้
First name 5first5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

บรรทัดเลือกได้
Author link 5authorlink5 author5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth author.

ชื่อหน้าเลือกได้
Last name 6last6 author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'authorlink6'.

บรรทัดเลือกได้
First name 6first6

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

บรรทัดเลือกได้
Author link 6authorlink6 author6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

ชื่อหน้าเลือกได้
Last name 7last7 author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'authorlink7'.

บรรทัดเลือกได้
First name 7first7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

บรรทัดเลือกได้
Author link 7authorlink7 author7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

ชื่อหน้าเลือกได้
Last name 8last8 author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'authorlink8'.

บรรทัดเลือกได้
First name 8first8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

บรรทัดเลือกได้
Author link 8authorlink8 author8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

ชื่อหน้าเลือกได้
Last name 9last9 author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'authorlink9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

บรรทัดเลือกได้
First name 9first9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

บรรทัดเลือกได้
Author link 9authorlink9 author9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

ชื่อหน้าเลือกได้
Authors listauthors people host credits

List of authors as a free form list. Use of this parameter is discouraged, "lastn" to "firstn" are preferable. Warning: do not use if last or any of its aliases are used.

สตริงเลือกได้
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

สตริงเลือกได้
Author name separatorauthor-name-separator

Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

ค่าปริยาย
,
สตริงเลือกได้
Author separatorauthor-separator

Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

ค่าปริยาย
;
สตริงเลือกได้
Display authorsdisplay-authors displayauthors

Number of authors to display before 'et al.' is used. By default, all authors are displayed. Examples: |display-authors=2 will display only the first two authors in a citation followed by et al. |display-authors=etal displays all authors in the list followed by et al.

สตริงเลือกได้
Last author ampersandlast-author-amp lastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

สตริงเลือกได้
Source datedate

Full date when the source was published; if unknown, use access-date instead; do not wikilink

วันที่แนะนำ
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; deprecated in favor of 'date', except for the special case of ISO dates with disambiguating letter

สตริงเลือกได้
Original yearorig-year origyear

Original year of publication; provide specifics

สตริงเลือกได้
Editor last nameeditor-last editor1-last editor editors

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors.

บรรทัดเลือกได้
Editor first nameeditor-first editor1-first

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'

บรรทัดเลือกได้
Editor linkeditor-link editor1-link

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors

ชื่อหน้าเลือกได้
Editor last name 2editor2-last editor2

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'.

บรรทัดเลือกได้
Editor first name 2editor2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink.

บรรทัดเลือกได้
Editor link 2editor2-link editor2link editorlink2

Title of existing Wikipedia article about the second editor.

ชื่อหน้าเลือกได้
Editor last name 3editor3-last editor3

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'.

บรรทัดเลือกได้
Editor first name 3editor3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink.

บรรทัดเลือกได้
Editor link 3editor3-link editor3link editorlink3

Title of existing Wikipedia article about the third editor.

ชื่อหน้าเลือกได้
Editor last name 4editor4-last editor4

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'.

บรรทัดเลือกได้
Editor first name 4editor4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink.

บรรทัดเลือกได้
Editor link 4editor4-link editor4link editorlink4

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor.

ชื่อหน้าเลือกได้
Editor last name 5editor5-last editor5

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'.

บรรทัดเลือกได้
Editor first name 5editor5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink.

บรรทัดเลือกได้
Editor link 5editor5-link editor5link editorlink5

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor.

ชื่อหน้าเลือกได้
Editor last name 6editor6-last editor6

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'.

บรรทัดเลือกได้
Editor first name 6editor6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink.

บรรทัดเลือกได้
Editor link 6editor6-link editor6link editorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor.

ชื่อหน้าเลือกได้
Editor last name 7editor7-last editor7

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'.

บรรทัดเลือกได้
Editor first name 7editor7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink.

บรรทัดเลือกได้
Editor link 7editor7-link editor7link editorlink7

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor.

ชื่อหน้าเลือกได้
Editor last name 8editor8-last editor8

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'.

บรรทัดเลือกได้
Editor first name 8editor8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink.

บรรทัดเลือกได้
Editor link 8editor8-link editor8link editorlink8

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor.

ชื่อหน้าเลือกได้
Editor last name 9editor9-last editor9

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'.

บรรทัดเลือกได้
Editor first name 9editor9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink.

บรรทัดเลือกได้
Editor link 9editor9-link editor9link editorlink9

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor.

ชื่อหน้าเลือกได้
Othersothers

Used to record other (non-author) contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'. Only one ''others'' parameter is allowed: e.g., 'Illustrated by Jane Doe; Translated by John Smith'

สตริงเลือกได้
Titletitle

The title of the source page on the website; will display with quotation marks added. Usually found at the top of your web browser. Not the name of the website.

สตริงจำเป็น
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

สตริงเลือกได้
Translated titletrans-title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

สตริงเลือกได้
URLurl URL

The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type "http://..." or maybe even the protocol relative scheme "//..."

ตัวอย่าง
https://www.metacritic.com//...
สตริงจำเป็น
URL access levelurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

สตริงเลือกได้
URL statusurl-status

If set to 'live', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live. Set to "dead" or 'usurped' for broken links. Entering 'unfit' or 'usurped' makes the original link not appear at all.

ค่าปริยาย
'dead' if an Archive URL is entered
ตัวอย่าง
'dead' or 'live'
ค่าอัตโนมัติ
live
สตริงแนะนำ
Archive URLarchive-url archive-url

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archive-date'

สตริงแนะนำ
Archive datearchive-date archive-date

Date when the original URL was archived; do not wikilink

วันที่แนะนำ
Archive formatarchive-format

Format of the archived copy; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

สตริงเลือกได้
URL access dateaccess-date access-date

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

วันที่แนะนำ
Name of the websitewebsite work

Title (name) of the website (or its short URL if no plain-language title is discernible); may be wikilinked; will display in italics. Having both 'publisher' and 'website' is redundant in many cases.

ตัวอย่าง
[[Rotten Tomatoes]]
สตริงแนะนำ
Series identifierseries

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal

สตริงเลือกได้
Publisherpublisher

Name of the publisher; may be wikilinked. Having both 'publisher' and 'website' (a.k.a. 'work') is redundant in many cases.

ตัวอย่าง
[[CBS Interactive]] (which owns "Metacritic.com")
สตริงเลือกได้
Location of publicationlocation

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'

สตริงเลือกได้
Pagepage

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

สตริงเลือกได้
Pagespages

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source); displays after 'pp.'

สตริงเลือกได้
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

สตริงเลือกได้
Languagelanguage lang

The language in which the source is written, if not English; use the full language name or one of the standard MediaWiki language codes; do not use icons or templates; separate multiple languages with commas (with no 'and' before the last one)

ตัวอย่าง
de, fr, es
สตริงเลือกได้
Typetype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

สตริงเลือกได้
Formatformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

สตริงเลือกได้
Place of publicationpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

สตริงเลือกได้
Publication datepublication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

สตริงเลือกได้
Published viavia

Name of the entity hosting the original copy of the work, if different from the publisher. This entity is committed not to alter the work. GitHub, SourceForge, CodePlex, YouTube, Vimeo, Dailymotion and Netflix are examples of service dedicated to acting on behalf of the publisher, but Archive.org, Wikimedia Commons and grc.com have done this on certain occasions.

ตัวอย่าง
"GitHub", which hosts "Visual Studio Code" on behalf of "Microsoft"
สตริงเลือกได้
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

สตริงเลือกได้
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

สตริงเลือกได้
ASINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

สตริงเลือกได้
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

สตริงเลือกได้
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

สตริงเลือกได้
biorXivbiorxiv

biorXiv identifier; 6 digits

บรรทัดเลือกได้
CiteSeerXciteseerx

CiteSeerX identifier; found after the 'doi=' query parameter

บรรทัดเลือกได้
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

สตริงเลือกได้
DOI broken datedoi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

สตริงเลือกได้
ISBNisbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

สตริงเลือกได้
ISSNissn

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

สตริงเลือกได้
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

สตริงเลือกได้
JSTORjstor

JSTOR identifier

สตริงเลือกได้
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

สตริงเลือกได้
MRmr

Mathematical Reviews identifier

สตริงเลือกได้
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

สตริงเลือกได้
OLol

Open Library identifier

สตริงเลือกได้
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

สตริงเลือกได้
PMCpmc

PubMed Center article number

สตริงเลือกได้
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

สตริงเลือกได้
RFCrfc

Request for Comments number

สตริงเลือกได้
SSRNssrn

Social Science Research Network

สตริงเลือกได้
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

สตริงเลือกได้
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

สตริงเลือกได้
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; must include terminating punctuation

สตริงเลือกได้
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references

สตริงเลือกได้
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined

ค่าปริยาย
.
สตริงเลือกได้
Separatorseparator

The punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

ค่าปริยาย
.
สตริงเลือกได้
Lay URLlayurl

URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary'

สตริงเลือกได้
Lay sourcelaysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

สตริงเลือกได้
Lay datelaydate

Date of the summary; displays in parentheses

สตริงเลือกได้
Editionedition

Specify the edition or revision of the source, when applicable. For example: '2nd' or '5.1'. What you supply here is suffixed by ' ed.'

สตริงเลือกได้
Bibcode access levelbibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'.

สตริงเลือกได้
DOI access leveldoi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'.

สตริงเลือกได้
HDL access levelhdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'.

สตริงเลือกได้
Jstor access leveljstor-access

If the full text is free to read on Jstor, type 'free'.

สตริงเลือกได้
OpenLibrary access levelol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'.

สตริงเลือกได้
OSTI access levelosti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'.

สตริงเลือกได้


ดูเพิ่ม

แก้