แม่แบบ:Cite interview

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
เอกสารกำกับแม่แบบนี้เอามาจากแม่แบบ:Cite interview/doc [แก้ไข]

This template is used to cite sources in Wikipedia. It is specifically for interviews.

Usageแก้ไข

All fields must be lowercase. Copy a blank version to use. Remember that the "|" character must be between each field, the fields must be in lowercase, and please delete all the fields that are not being used to clear clutter in the edit window. See also the complete description of fields.

Full version (copy and paste text below and delete parameters you don't need)
{{cite interview |last= |first= |subject= |subjectlink= |last2= |first2= |subject2= |subjectlink2= |last3= |first3= |subject3= |subjectlink3= |last4= |subject4= |interviewer= |cointerviewers= |title= |type= |url= |format= |program= |callsign= |city= |date= |year= |month= |accessdate= }}
Most commonly used fields (or you can use this and not have to delete as much)
{{cite interview |last= |first= |subjectlink= |interviewer= |title= |callsign = |city= |date= |program= |accessdate=}}
Example 1

{{cite interview |last= Blackmun |first= Harry |subjectlink= Harry Blackmun |interviewer= [[Ted Koppel]] |program= [[Nightline (US news program)|Nightline]] |callsign= [[American Broadcasting Company|ABC]] |city= [[New York]] |date= 1994-04-05 |accessdate= 2007-03-30}}

Blackmun, Harry (1994-04-05). (Interview). สัมภาษณ์โดย Ted Koppel. {{cite interview}}: |access-date= ต้องการ |url= (help); |title= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help); ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |callsign= ถูกละเว้น (help); ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |city= ถูกละเว้น แนะนำ (|location=) (help); ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |program= ถูกละเว้น (help); ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |subjectlink= ถูกละเว้น แนะนำ (|subject-link=) (help)

Example 2
{{cite interview
 | last    = Nader
 | first    = Ralph
 | subjectlink = Ralph Nader
 | interviewer = Ray Suarez
 | title    = Talk of the Nation
 | program   = [[National Public Radio]]
 | callsign  = [[WBUR]]
 | city    = Boston, Massachusetts
 | date    = 1998-04-16
 | accessdate = 2007-03-30}}

Nader, Ralph (1998-04-16). "Talk of the Nation" (Interview). สัมภาษณ์โดย Ray Suarez. {{cite interview}}: |access-date= ต้องการ |url= (help); ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |callsign= ถูกละเว้น (help); ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |city= ถูกละเว้น แนะนำ (|location=) (help); ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |program= ถูกละเว้น (help); ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |subjectlink= ถูกละเว้น แนะนำ (|subject-link=) (help)

Vertical list Prerequisites and Brief Instructions  
  
  
 {{cite interview
 | last     = 
 | first     = 
 | subject    = 
 | subjectlink  = 
 | last2     = 
 | first2    = 
 | subject2   = 
 | subjectlink2 = 
 | last3     = 
 | first3    = 
 | subject3   = 
 | subjectlink3 = 
 | last4     = 
 | subject4   = 
 | interviewer  = 
 | cointerviewers = 
 | title     = 
 | type     = 
 | url      = 
 | format    = 
 | program    = 
 | callsign   = 
 | city     = 
 | date     = 
 | year     = 
 | month     = 
 | accessdate  = 
 }}
 Prerequisites*  Brief Instructions
 --------------  -----------------------
   
 REQUIRED**      (no wikilink)
 last            (no wikilink)
 REQUIRED**      (no wikilink)
 last/subject    (no wikilink)
 last/subject    (no wikilink)
 last2           (no wikilink)
 last/subject    (no wikilink)
 last2/subject2  (no wikilink)
 last2/subject2  (no wikilink)
 last3           (no wikilink)
 last2/subject2  (no wikilink)
 last3/subject3  (no wikilink)
 last3/subject3  (no wikilink)
 last3/subject3  (no wikilink)
  
                 interviewer
  
  
                 url
                 Transcript; Video; Audio
                 name of program or publisher
  
  
                †preferred (no wikilink)
                 alternative to date
                 alternative to date
  
  
The field listed below is a prerequisite for the field to the left. For example last is a prerequisite to first meaning first will NOT be displayed even if it has a value unless last also has a value.
∗∗ One of last and subject needs to be provided. Subject has precedence.
This is the preferred field with its alternates listed below.