แม่แบบ Citation Style 1
{{Cite arXiv}}ร่างบทความ arXiv
{{Cite AV media}}สื่อโสตทัศน์
{{Cite AV media notes}}สื่อโสตทัศน์ (liner notes)
{{Cite bioRxiv}}ร่างบทความ bioRxiv
{{Cite book}}หนังสือ
{{Cite conference}}บันทึกการประชุม
{{Cite encyclopedia}}สารานุกรม/พจนานุกรม
{{Cite episode}}ตอนวิทยุหรือโทรทัศน์
{{Cite interview}}บทสัมภาษณ์
{{Cite journal}}เอกสารหรือวารสารวิชาการ
{{Cite magazine}}สิ่งพิมพ์รายคาบ, นิตยสาร
{{Cite mailing list}}บัญชีจ่าหน้าสาธารณะ
{{Cite map}}แผนที่
{{Cite news}}บทความข่าว
{{Cite newsgroup}}กลุ่มข่าวออนไลน์
{{Cite podcast}}พอดแคสต์
{{Cite press release}}ข่าวแจก/ประชาสัมพันธ์
{{Cite report}}รายงาน
{{Cite serial}}สื่อชุดโสตทัศน์
{{Cite sign}}ป้าย/ประกาศ
{{Cite speech}}สุนทรพจน์
{{Cite techreport}}รายงานเชิงเทคนิค
{{Cite thesis}}วิทยานิพนธ์
{{Cite web}}เว็บไซต์ที่ไม่เข้ากลุ่มข้างบน
ดูเพิ่ม:

แม่แบบ Citation Style 1 นี้ใช้เพื่อสร้างการอ้างอิงสำหรับpreprints at arXiv It links to the abstract at http://www.arxiv.org/abs/eprint.

การใช้งาน

แก้

To use the template, you need only specify the arxiv or eprint parameter. Once you save the page, Citation bot will detect the citation and complete it automatically.

Common parameters, horizontal format
{{cite arXiv |last= |first= |author-link= |eprint= |title= |class= |date= }}
Common parameters, vertical format
{{cite arXiv
 | last    =
 | first   =
 | author-link=
 | eprint   =
 | title   =
 | class   =
 | date    =
 }}
 • arxiv or eprint (mandatory): arXiv/Eprint identifier, without any "arXiv:" prefix. Prior to April 2007, the identifiers included a classification, an optional two-letter subdivision, and a 7-digit YYMMNNN year, month, and sequence number of submission in that category. E.g. gr-qc/0610068 or math.GT/0309136. After April 2007, the format was changed to a simple YYMM.NNNN. Starting in January 2015, the identifier was changed to be 5 digits: YYMM.NNNNN.
 • class: arXiv classification, e.g. hep-th. Optional. To be used only with new-style (2007 and later) eprint identifiers that do not include the classification.
 • title: Title of the cited paper.

The template uses the style of {{cite journal}}. Once a paper is accepted in a peer-reviewed journal, it is recommended to use one of those templates, as the peer-reviewed status of the article is important, while preserving the arXiv link in order to guarantee open access to the previous version of the article. To preserve the arXiv link, add e.g. |arxiv=gr-qc/0610068 or |arxiv=math.GT/0309136 or |arxiv=YYMM.NNNN (following the above examples) to the {{citation}} or {{cite journal}} templates.

ตัวอย่าง

แก้
 • {{cite arXiv |last=Sparling |first=George A. J. |date=2006 |title=Spacetime is spinorial; new dimensions are timelike |eprint=gr-qc/0610068}}
Sparling, George A. J. (2006). "Spacetime is spinorial; new dimensions are timelike". arXiv:gr-qc/0610068.
 • {{cite arXiv |last=Leinster |first=Tom |date=2007 |title=The Euler characteristic of a category as the sum of a divergent series |eprint=0707.0835 |class=math.CT}}
Leinster, Tom (2007). "The Euler characteristic of a category as the sum of a divergent series". arXiv:0707.0835 [math.CT].

พารามิเตอร์

แก้

Deprecated

แก้

แม่แบบ:Citation Style documentation/deprecated

Description

แก้
 • last: Surname of a single author. Do not wikilink—use author-link instead. For corporate authors or authors for whom only one name is listed by the source, use last or one of its aliases (e.g. |author=Bono). Aliases: surname, author, last1, surname1, author1.
  • author: this parameter is used to hold the complete name of a single author (first and last) or to hold the name of a corporate author. This parameter should never hold the names of more than one author.
  • first: Given or first names of author; for example: Firstname Middlename or Firstname M. or Firstname M. Sr. Do not wikilink—use author-link instead. Aliases: given, first1, given1. Requires last; first name will not display if last is empty. Use generational and แม่แบบ:Notatypo suffixes only in accordance with MOS:JRSR and use honorifics only in accordance with MOS:HON.
  • OR: for multiple authors, use last1, first1 through lastn, firstn, where n is any consecutive number for an unlimited number of authors (each firstn requires a corresponding lastn, but not the other way around). See the display parameters to change how many authors are displayed. Aliases: surname1, given1 through surnamen, givenn, or author1 through authorn. For an individual author plus an institutional author, you can use |first1=...|last1=...|author2=....
  • author-link: Title of existing Wikipedia article about the author—not the author's website; do not wikilink. Aliases: author-link1, author1-link, authorlink.
  • OR: for multiple authors, use author-link1 through author-linkn. Aliases: author1-link through authorn-link.
  • name-list-style: accepts a limited list of keywords as value; when set to amp, ampersand, or &, inserts an ampersand between the last two names in a name list; when set to and, inserts the conjunction 'and' between the last two names of a name list; when set to vancdisplays name lists in Vancouver style when the lists use the last/first forms of name parameters.
 • vauthors: comma-separated list of author names in Vancouver style; enclose corporate or institutional author names in doubled parentheses. End with etal if appropriate:
  |vauthors=Smythe JB, ((Megabux Corp.)), etal
  • author-link and author-mask may be used for the individual names in |vauthors= as described above
 • authors: Free-form list of author names; use of this parameter is discouraged because it does not contribute to a citation's metadata; not an alias of last.
 • translator-last: Surname of translator. Do not wikilink—use translator-link instead. Aliases: translator-surname, translator1, translator1-last, translator-last1.
  • translator-first: Given or first names of translator. Do not wikilink—use translator-link instead. Aliases: translator-given, translator1-first, translator-first1.
  • OR: for multiple translators, use translator-last1, translator-first1 through translator-lastn, translator-firstn, where n is any consecutive number for an unlimited number of translators (each translator-firstn requires a corresponding translator-lastn, but not the other way around). Aliases: translator1-last, translator1-first through translatorn-last, translatorn-first, or translator1 through translatorn.
  • translator-link: Title of existing Wikipedia article about the translator—not the translator's website; do not wikilink. Aliases: translator-link1, translator1-link.
  • OR: for multiple translators, use translator-link1 through translator-linkn. Aliases: translator1-link through translatorn-link.
 • collaboration: Name of a group of authors or collaborators; requires author, last, or vauthors listing one or more primary authors; follows author name-list; appends "et al." to author name-list.
 • Note: When using เชิงอรรถอย่างย่อ or การอ้างอิงในวงเล็บ styles with templates, do not use multiple names in one field, or else the anchor will not match the inline link.
 • date: Date of source being referenced. Can be full date (day, month, and year) or partial date (month and year, season and year, or year). Use same format as other publication dates in the citations.[date 1] Required when year is used to disambiguate {{sfn}} links to multiple-work citations by the same author in the same year.[more] Do not wikilink. Displays after the authors and is enclosed in parentheses. If there is no author, then displays after publisher. For acceptable date formats, see Help:Citation Style 1 § Dates.
For approximate year, precede with "c. ", like this: |date=c. 1900.

For no date, or "undated", add as |date=n.d.
 • year: Year of source being referenced. Use of |date= is recommended unless all of the following conditions are met:
  1. The template uses |ref=harv, or the template is {{citation}}, or |mode=cs2
  2. The |date= format is YYYY-MM-DD.
  3. The citation requires a CITEREF disambiguator.
 • orig-year: Original publication year; displays after the date or year. For clarity, please supply specifics. For example: |orig-year=First published 1859 or |orig-year=Composed 1904. Alias: origyear
 • df: date format; sets rendered dates to the specified format; does not support date ranges or seasonal dates. Accepts one value which may be one of these:
  dmy – set publication dates to day month year format; access- and archive-dates are not modified;
  mdy – as above for month day, year format
  ymd – as above for year initial numeric format YYYY-MM-DD
  dmy-all – set publication, access-, and archive-dates to day month year format;
  mdy-all – as above for month day, year format
  ymd-all – as above for year initial numeric format YYYY-MM-DD
 1. Publication dates in references within an article should all have the same format. This may be a different format from that used for archive and access dates. See MOS:DATEUNIFY.

(See also Help:Citation Style 1 § Titles and chapters.)

 • title: Title of source. Can be wikilinked to an existing Wikipedia article or url may be used to add an external link, but not both. Displays in quotes. If script-title is defined, use title to hold a Romanization (if available) of the title in script-title.
  • script-title: Original title for languages that do not use a Latin-based script (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, etc.); not italicized, follows italicized Romanization defined in title (if present). Must be prefixed with one of the supported language codes to help browsers properly display the script:
   ... |title=Tōkyō tawā |script-title=ja:東京タワー |trans-title=Tokyo Tower ...
  • trans-title: English translation of the title if the source cited is in a foreign language. Displays in square brackets after title. Use of the language parameter is recommended.
Titles containing certain characters will not display and link correctly unless those characters are encoded.
newline [ ] |
space [ ] {{!}} (preferred)
{{bracket|text}} | or {{pipe}}see also Help:Table § Rendering the pipe
 • title-link: Title of existing Wikipedia article about the source named in title – do not use a web address; do not wikilink.
 • language: The language (or a comma-separated list of the languages) in which the source is written, as either the ISO 639 language code (preferred) or the full language name. Examples: |language=ru; |lang=fr, pt-br; |lang=รัสเซีย; |language=ฝรั่งเศส, โปรตุเกส. See the list of supported codes and names. Do not use templates or wikilinks. Displays in parentheses with "in" before the language name or names. When the only source language is English, no language is displayed in the citation. The use of languages recognized by the citation module adds the page to the appropriate subcategory of หมวดหมู่:CS1 แหล่งที่มาภาษาต่างประเทศ. Because cs1|2 templates are often copied from en.wiki to other wikis, the use of language codes is preferred so that language names render in the correct language and form: espagnol at a French-language wiki instead of the English word "Spanish". Aliases: lang

ข้อมูลแม่แบบ

แก้
ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ Cite arXiv (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

Formats a citation to a paper with an arXiv id

พารามิเตอร์แม่แบบ

แม่แบบนี้มีการจัดรูปแบบที่กำหนดเอง

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
arXiv arxiv eprint

arXiv identifier without the "arXiv:" prefix; can include version number

ตัวอย่าง
1612.00008v1
สตริงจำเป็น
arXiv classclass

arXiv classification, for post-2007 ids

สตริงเลือกได้
Authorauthor author1

Complete name of the first author

สตริงเลือกได้
First namefirst first1 given given1

First name of first author

สตริงแนะนำ
Last namelast last1 surname surname1

Last name of first author

สตริงแนะนำ
Author 2's first namefirst2 given2

First name of second author

สตริงเลือกได้
Author 2's last namelast2 surname2

Last name of second author

สตริงเลือกได้
Author 2author2

Full name of second author

สตริงเลือกได้
Author's articleauthor-link author-link1 author1-link

Title of the Wikipedia article about the first author

ชื่อหน้าเลือกได้
Author 2's articleauthor-link2 author2-link

Title of Wikipedia article about the second author

ชื่อหน้าเลือกได้
Authorsauthors

Full list of all authors

สตริงเลือกได้
Titletitle

Title of the paper cited

สตริงแนะนำ
collaborationcollaboration

Name of a group of authors, in addition to the ones listed in the Author parameters

สตริงเลือกได้
Datedate

Date of the source being cited. Use n.d. for no date, and c. for inexact dated.

สตริงเลือกได้
Date format for publication datesdf

Either ymd (Year-Month-Day), dmy (Day-Month-Year), or mdy (Month-Day-Year) add -all at end to also affect access and archive dates

ตัวอย่าง
dmy
สตริงเลือกได้
Translated titletrans-title

English translation of title

สตริงเลือกได้
Language(s)language

Language(s) the source is written in. Separate by commas, and do not include 'and'.

สตริงเลือกได้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

แม่แบบ:Citation Style 1