วิธีใช้แก้ไข

แม่แบบนี้ใช้สำหรับประกอบความคิดเห็นในหน้าพูดคุย

โดยใส่

{{สำเร็จ}} หรือ {{สำเร็จ|ความเห็นเพิ่มเติม}}

โดยจะแสดงผลเป็น Yes check.svg หรือ Yes check.svg ความเห็นเพิ่มเติม

ดูเพิ่มแก้ไข