วิธีใช้งาน

แก้

ให้นำกล่องนี้ใส่ไว้ส่วนบนของบทความเกี่ยวกับเทวบุคคล โดยใส่ข้อความด้านล่าง ดูตัวอย่างการใช้งานที่พระอินทร์

{{กล่องข้อมูล เทวะ
| name = 
| native_name = 
| image = 
| caption = 
| god_of = 
| affiliation = 
| adobe = 
| weapon = 
| mount = 
| father = 
| mother = 
| consort = 
| child = 
| country = 
| religion = 
}}

ดูเพิ่ม

แก้