แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา

แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา เป็นพระชายาองค์แรกในเจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย และเป็นต้นสายราชสกุล วงศ์บุรี

แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา

แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา
แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา.jpg
พระชายาในเจ้าผู้ครองนครแพร่
ราชวงศ์แสนซ้าย
พระบิดาพระยาบุรีรัตน์ (เจ้าหนานปัญญา มหายศปัญญา)
พระมารดาแม่เจ้าเฮือนแก้ว มหายศปัญญา
ประสูติพ.ศ. 2381
พิราลัยพ.ศ. 2478

พระประวัติแก้ไข

แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2381 เป็นธิดาในพระยาบุรีรัตน์ (เจ้าหนานปัญญา หรือเจ้าบุรีปัญญา มหายศปัญญา) พระยาบุรีรัตน์นครแพร่ กับแม่เจ้าเฮือนแก้ว มหายศปัญญา ราชนัดดาเจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตอง แม่เจ้าบัวถา อภิเษกสมรสกับเจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย แต่ไม่มีโอรสธิดาด้วยกันจึงได้รับเจ้าสุนันตา วงศ์บุรี ธิดาพระยาบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยหนู มหายศปัญญา) น้องชาย กับแม่เจ้าคำ มหายศปัญญา มาเป็นบุตรบุญธรรม[1] แม่เจ้าบัวถาได้แยกจากเจ้าหลวงพิริยเทพวงษ์มาสร้างคุ้มวงศ์บุรี ใกล้กับคุ้มเจ้าหลวง ตั้งอยู่บนถนนคำลือ อาศัยอยู่กับเจ้าสุนันตา วงศ์บุรี บุตรบุญธรรม เจ้าสุนันตาสมรสกับหลวงพงษ์พิบูลย์ (เจ้าพรหม วงศ์พระถาง)

แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา ถึงแก่พิราลัย เมื่อพ.ศ. 2478 สิริอายุได้ 97 วัสสา

พระกรณียกิจแก้ไข

  • ด้านศาสนา

แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์วัดศรีชุม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และยังทรงเป็นผู้รวบรวมทองคำและเงินทำยอดเจดีย์บนพระธาตุช่อแฮ[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์(ทายาท).หมู่บ้าน วังฟ่อน.https:www.wungfon.com
  2. มูลนิธิเล็ก ประไพพันธุ์.วัดและชุมชนในเวียง.https:/www.lek-prapai.org