เปิดเมนูหลัก

แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา

แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา เป็นพระชายาองค์แรกในเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์ที่ 22 และเป็นต้นสายราชสกุล วงศ์บุรี

แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา
แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา.jpg

พระนาม แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา
พระอิสริยยศ พระชายาในเจ้าผู้ครองนครแพร่
ฐานันดรศักดิ์ แม่เจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์เทพวงศ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2381
พิราลัย พ.ศ. 2478
พระราชบิดา พระยาบุรีรัตน์ (เจ้าหนานปัญญา มหายศปัญญา)
พระราชมารดา แม่เจ้าเฮือนแก้ว มหายศปัญญา
พระสวามี เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์

พระประวัติแก้ไข

แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2381 เป็นราชธิดาในพระยาบุรีรัตน์ (เจ้าหนานปัญญา หรือเจ้าบุรีปัญญา มหายศปัญญา) พระยาบุรีรัตน์นครแพร่ กับแม่เจ้าเฮือนแก้ว มหายศปัญญา ราชนัดดาเจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตอง แม่เจ้าบัวถา อภิเษกสมรสกับเจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์ที่ 22 แต่ไม่มีโอรสธิดาด้วยกันจึงได้รับเจ้าสุนันตา วงศ์บุรี ธิดาพระยาบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยหนู มหายศปัญญา) น้องชาย กับแม่เจ้าคำ มหายศปัญญา มาเป็นบุตรบุญธรรม[1] แม่เจ้าบัวถาได้แยกจากเจ้าหลวงพิริยเทพวงษ์มาสร้างคุ้มวงศ์บุรี ใกล้กับคุ้มเจ้าหลวง ตั้งอยู่บนถนนคำลือ อาศัยอยู่กับเจ้าสุนันตา วงศ์บุรี บุตรบุญธรรม เจ้าสุนันตาสมรสกับหลวงพงษ์พิบูลย์ (เจ้าพรหม วงศ์พระถาง)

แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา พิราลัย เมื่อพ.ศ. 2478 สิริอายุรวม 97 ปี

พระกรณียกิจแก้ไข

  • ด้านศาสนา

แม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์วัดศรีชุม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และยังทรงเป็นผู้รวบรวมทองคำและเงินทำยอดเจดีย์บนพระธาตุช่อแฮ[2]

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์(ทายาท).หมู่บ้าน วังฟ่อน.https:www.wungfon.com
  2. มูลนิธิเล็ก ประไพพันธุ์.วัดและชุมชนในเวียง.https:/www.lek-prapai.org