เจ้าปิ่นแก้ว หรือ แม่เจ้าปิ่นแก้ว เป็นพระขนิษฐาในพระยาแสนซ้าย และเป็นพระมารดาในพระยาพิมพิสารราชา เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์แสนซ้าย

เจ้าปิ่นแก้ว

เจ้าปิ่นแก้ว
ราชธิดาเจ้านครแพร่
พระสวามีเจ้าวังขวา
พระบุตรเจ้าเขียว
พระยาพิมพิสารราชา
เจ้าเรือนแก้ว
เจ้าแก้ววรรณา
เจ้าราชวงศ์ (น้อยสุริยวงศ์)
ราชวงศ์แสนซ้าย
พระบิดาพระยาเทพวงศ์
พระมารดาแม่เจ้าสุชาดาราชเทวี

พระประวัติ แก้

เจ้าปิ่นแก้ว เป็นพระขนิษฐาในพระยาแสนซ้าย พระยาแพร่ ตามที่พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) กล่าวว่า

"...พระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้งราชวงศ์พิมพิสารบุตรพระยาวังขวา มารดาเป็นน้องพระยาแพร่แสนซ้าย เป็นพระยาแพร่..."[1]

แต่ในหนังสือเชื้อสายเจ้าหลวงเมืองแพร่ 4 สมัย เรียบเรียงโดยบัวผิว วงศ์พระถาง เจ้าไข่มุกต์ ประชาศรัยสรเดช และร.ต.ดวงแก้ว รัตนวงศ์ ระบุว่า เป็นพระธิดาพระยาเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 1 กับแม่เจ้าสุชาดา และเป็นพระขนิษของพระยาอินทวิไชย เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 3

โอรส-ธิดา แก้

แม่เจ้าปิ่นแก้ว เสกสมรสกับเจ้าพระวังขวา (นามเดิมไม่ปรากฏ) มีโอรส-ธิดา ด้วยกัน 5 คน คือ

 • เจ้าเขียว สมรสกับเจ้าพระเมืองชัย (นามเดิมไม่ปรากฏ) (ต่อมาได้เป็นพระวังขวานครแพร่สืบทอดตำแหน่งจากพ่อตา) มีบุตร-ธิดา 6 คน คือ
  • เจ้าเมืองอินทร์ สมรสกับเจ้าคำใย้ มีธิดา 1 คน คือ
   • เจ้าหนู ดอกไม้
  • เจ้าหนานชัยลังกา
  • เจ้าหนานศรีทิ
  • เจ้าขิง อิ่นคำลือ สมรสกับเจ้าหนานอินต๊ะ อิ่นคำลือ มีบุตร-ธิดา 6 คน คือ
   • เจ้าตุ้ย ใยญาณ
   • เจ้าแจ้ อิ่นคำลือ
   • เจ้าเตี่ยง อิ่นคำลือ
   • เจ้าฮ่าย อิ่นคำลือ
   • เจ้าปั๋น อิ่นคำลือ
   • เจ้าน้อยคำมูล อิ่นคำลือ
  • เจ้าสีมา รสเข้ม สมรสกับเจ้าเทพรส รสเข้ม (บุตรชายเจ้าไชยสงคราม กับเจ้านางอิ่น) มีบุตร-ธิดา 8 คน คือ
   • เจ้าหนานหมื่น รสเข้ม
   • เจ้าบุ รสเข้ม
   • เจ้าน้อยแสน รสเข้ม
   • เจ้าน้อยหนู รสเข้ม
   • เจ้าขันคำ รสเข้ม
   • เจ้าน้อยหวัน รสเข้ม
   • เจ้าน้อยศรี รสเข้ม
   • เจ้าน้อยตุ่น รสเข้ม
 • เจ้าพิมพิสาร (ต่อมาคือพระยาพิมพิสารราชา เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 21) เสกสมรสกับแม่เจ้าแก้วไหลมาราชเทวี ,แม่เจ้าธิดา และแม่เจ้าคำใย้
 • เจ้าเรือนแก้ว หรือเฮือนแก้ว สมรสกับเจ้าบุรีรัตน์ (หนานปัญญา มหายศปัญญา) มีโอรส-ธิดา 2 คน คือ
 • เจ้าแก้ววรรณา สมรสกับเจ้าพระวังซ้าย (เฒ่า) มีธิดา 4 คน คือ
  • เจ้าคำเอ้ย สามีไม่ปรากฏชื่อ มีบุตร-ธิดา 2 คน คือ
   • เจ้าน้อยมา
   • เจ้าฟุ่น
  • เจ้าขันคำ สมรสกับพ่อเฒ่าอภิวงศ์
  • เจ้าเขียว รัตนวงศ์ สมรสกับเจ้าเสาร์ รัตนวงศ์ มีบุตร-ธิดา 6 คน คือ
   • เจ้าบุญนำ รัตนวงศ์
   • เจ้าน้อยหน่อคำ รัตนวงศ์
   • เจ้าหนานพรหมา รัตนวงศ์
   • เจ้าน้อยนวล รัตนวงศ์
   • เจ้าแสงมอน รัตนวงศ์
   • เจ้าคำเกี้ยว รัตนวงศ์
  • เจ้าคำค่าย สมรสกับพระวังซ้าย (เจ้าหนานมหาจักร) มีบุตร-ธิดา 8 คน คือ
   • เจ้าน้อยคำมูล วังซ้าย
   • เจ้าน้อยสิงห์แก้ว วังซ้าย
   • เจ้าหนานแสน วังซ้าย
   • เจ้าก้อม อิ่นคำลือ
   • เจ้าน้อยตัน วังซ้าย
   • เจ้าน้อยหมวก วังซ้าย
   • เจ้าน้อยหมื่น วังซ้าย
   • เจ้าน้อยอ้น วังซ้าย
 • เจ้าราชวงศ์ (น้อยสุริยวงศ์) สมรสกับเจ้าบัวคำ และเจ้าบัวจีน มีโอรส 1 คน ไม่ปรากฏชื่อ[2]

อ้างอิง แก้

 1. พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๑๑ ฉะบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ พิมพ์เป็นที่ระลึก ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงธรรมสารเนติ (อบ บุนนาค); วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ วัดประยูรวงศาวาส; พิมพ์ที่โรงพิมพ์พระจันทร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร
 2. เจ้าหลวงอินทวิชัย (อินต๊ะวิชัย) .หมู่บ้านวังฟ่อน ดอทคอม .สืบค้น 1 พฤศจิกายน 2559