แม่เจ้าสุชาดาราชเทวี เป็นพระธิดาในพระยาศรีสุริยวงศ์ (มังไชย) เจ้าผู้ครองนครแพร่สมัยกรุงธนบุรี และเป็นราชเทวีในพระยาเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์แสนซ้าย

แม่เจ้าสุชาดา
พระชายาในเจ้าผู้ครองนครแพร่
คู่อภิเษกพระยาเทพวงศ์
พระบุตรพระยาอินทวิไชย
เจ้าปิ่นแก้ว
เจ้าพุทธวงศ์
ราชวงศ์แสนซ้าย
พระบิดาพระยาศรีสุริยวงศ์ (มังไชย)
พระมารดาแม่เจ้าบุษบาราชเทวี

พระประวัติ

แก้

แม่เจ้าสุชาดา เป็นพระธิดาในพระยาศรีสุริยวงศ์ (มังไชย) เจ้าผู้ครองนครแพร่สมัยกรุงธนบุรี และแม่เจ้าบุษบาราชเทวี (ธิดาแม่เจ้าบาง) เจ้านางสุชาดาเสกสมรสกับพระยาเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์แสนซ้าย และได้รับสถาปนาเป็น “แม่เจ้าสุชาดาราชเทวี”[1]

ราชโอรส ราชธิดา

แก้

แม่เจ้าสุชาดาราชเทวี มีราชโอรส-ราชธิดา กับพระยาเทพวงศ์ 3 องค์ คือ[2]

 • พระยาอินทวิไชย ราชเทวีชื่อแม่เจ้าสุพรรณวดีราชเทวี ได้ครองราชย์เป็นพระยานครแพร่องค์ต่อมา
 • เจ้าปิ่นแก้ว (อ้างอิงจากหนังสือเชื้อสายเจ้าหลวงเมืองแพร่ 4 สมัย เรียบเรียงโดยบัวผิว วงศ์พระถาง เจ้าไข่มุกต์ ประชาศรัยสรเดช และร.ต.ดวงแก้ว รัตนวงศ์) สมรสกับเจ้าวังขวา มีโอรส-ธิดา ดังนี
  • เจ้าเขียว สมรสกับ พระวังขวา (เจ้าหนานคำแสน)
  • เจ้าพิมพิสาร ต่อมาคือ พระยาพิมพิสารราชาเจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์แสนซ้าย ราชเทวีคือแม่เจ้าแก้วไหลมา
  • เจ้าเรือนแก้ว สมรสกับ พระยาบุรีรัตน์ (เจ้าหนานปัญญา มหายศปัญญา)
  • เจ้าแก้ววรรณา สมรสกับ พระวังซ้าย (เจ้าวังซ้ายเฒ่า)
  • พระยาราชวงศ์ (เจ้าน้อยสุริยวงศ์) สมรสกับ เจ้าบัวคำ และเจ้าบัวจีน
 • เจ้าพุทธวงศ์ ภรรยาและบุตรหลานไม่ปรากฏนาม

อ้างอิง

แก้
 1. อำเมืองแพร่ .ประวัติพญามังไชย
 2. "เจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตอง (ลิ้นทอง)". วังฟ่อนดอตคอม. 17 กรกฎาคม 2554. สืบค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)