แม่น้ำโยโดะ

แม่น้ำในภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

แม่น้ำโยโดะ (ญี่ปุ่น: 淀川โรมาจิYodo-gawa) บางช่วงของแม่น้ำเรียกว่า แม่น้ำเซตะ (ญี่ปุ่น: 瀬田川โรมาจิSeta-gawa) หรือ แม่น้ำอูจิ (ญี่ปุ่น: 宇治川โรมาจิUji-gawa) เป็นแม่น้ำสายหลักในจังหวัดโอซากะบนเกาะฮนชู มีแหล่งกักน้ำหลักอยู่ที่ทะเลสาบบิวะในจังหวัดชิงะ

แม่น้ำโยโดะ
แม่น้ำโยโดะบริเวณตอนเหนือของโอซากะ
ลักษณะทางกายภาพ
ต้นน้ำ 
 • ตำแหน่งโอตสึ จังหวัดชิงะ ประเทศญี่ปุ่น
ปากน้ำ 
 • ตำแหน่ง
อ่าวโอซากะ จังหวัดโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น
ความยาว75 กิโลเมตร (47 ไมล์)
พื้นที่ลุ่มน้ำ8,240 ตารางกิโลเมตร (3,180 ตารางไมล์)

ในเขตจังหวัดชิงะ แม่น้ำโยโดะจะถูกเรียกว่าแม่น้ำเซตะ ไหลเข้าสู่ทะเลสาบบิวะซึ่งเป็นทะเลสาบเขื่อน ต่อมาจึงไหลลงสู่เขตจังหวัดเกียวโต จะถูกเรียกว่าแม่น้ำอูจิ หลังจากนั้นจะไปรวมกับแม่น้ำอีกสองสาย คือ แม่น้ำคัตสึระกับแม่น้ำคิซุ จากจุดนี้เป็นต้นไปจะเรียกว่าแม่น้ำโยโดะ ไหลสู่เขตจังหวัดโอซากะ ในจังหวัดโอซากะนี้เอง แม่น้ำโยโดะมีการแตกสาขาออกไปเป็นแม่น้ำคีวโยโดะไหลสู่ใจกลางของนครโอซากะ แม่น้ำทั้งสองสายจะไหลออกสู่อ่าวโอซากะ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้