แม่น้ำโยโดะ (ญี่ปุ่น: 淀川 โรมาจิYodo-gawa) บางช่วงของแม่น้ำเรียกว่า แม่น้ำเซตะ (ญี่ปุ่น: 瀬田川 โรมาจิSeta-gawa) หรือ แม่น้ำอูจิ (ญี่ปุ่น: 宇治川 โรมาจิUji-gawa) เป็นแม่น้ำสายหลักในจังหวัดโอซากะบนเกาะฮนชู มีแหล่งกักน้ำหลักอยู่ที่ทะเลสาบบิวะในจังหวัดชิงะ

แม่น้ำโยโดะ
Yodogawa 1.jpg

แม่น้ำโยโดะบริเวณตอนเหนือของโอซากะ
ต้นน้ำ โอตสึ จังหวัดชิงะ ญี่ปุ่น
ปลายน้ำ อ่าวโอซากะ จังหวัดโอซากะ ญี่ปุ่น
ความยาว 75 กิโลเมตร (47 ไมล์)
พื้นที่ลุ่มน้ำ 8,240 ตารางกิโลเมตร
แม่น้ำ

ในเขตจังหวัดชิงะ แม่น้ำโยโดะจะถูกเรียกว่าแม่น้ำเซตะ ไหลเข้าสู่ทะเลสาบบิวะซึ่งเป็นทะเลสาบเขื่อน ต่อมาจึงไหลลงสู่เขตจังหวัดเกียวโต จะถูกเรียกว่าแม่น้ำอูจิ หลังจากนั้นจะไปรวมกับแม่น้ำอีกสองสาย คือ แม่น้ำคัตสึระกับแม่น้ำคิซุ จากจุดนี้เป็นต้นไปจะเรียกว่าแม่น้ำโยโดะ ไหลสู่เขตจังหวัดโอซากะ ในจังหวัดโอซากะนี้เอง แม่น้ำโยโดะมีการแตกสาขาออกไปเป็นแม่น้ำคีวโยโดะไหลสู่ใจกลางของนครโอซากะ แม่น้ำทั้งสองสายจะไหลออกสู่อ่าวโอซากะ