แมง (อังกฤษ: arachnid) เป็นชื่อเรียกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มของสัตว์ขาปล้อง ชื่อในภาษาอังกฤษมีรากศัพท์มาจากสตรีนามว่าอะแรกนีในเทพปกรณัมกรีก ร่างกายของแมงเมื่อโตเต็มที่แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ หัวกับอกรวมกันเป็นส่วนหนึ่งและท้องอีกส่วนหนึ่ง การแยกแยะระหว่างแมงกับแมลง คือ แมงมี 8 หรือ 10 ขา ส่วนแมลงมี 6 ขา นอกจากนี้แมงยังไม่มีหนวดและปีกอีกด้วยซึ่งต่างจากแมลงที่มีหนวดและส่วนใหญ่มีปีก แมงมีความยาวของลำตัวตั้งแต่ 0.08 มิลลิเมตร ถึง 21 เซนติเมตร ตัวอย่างของสัตว์ประเภทแมง ได้แก่ แมงมุม แมงป่อง แมงมุมอูฐ แมงโหย่ง แมงมุมแส้ แมงป่องแส้ เห็บ และไร เป็นต้น

แมง
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: 430–0Ma ยุคไซลูเรียนตอนต้นปัจจุบัน
Haeckel Arachnida.jpg
"Arachnida" จาก คุนสท์ฟอร์เมินแดร์นาทัวร์ ของแอ็นสท์ เฮ็คเคิล ค.ศ. 1904
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ e
อาณาจักร: สัตว์
ไฟลัม: สัตว์ขาปล้อง
ไฟลัมย่อย: เชลิเซอราตา
ชั้น: แมง
Lamarck, 1801

รายชื่อแก้ไข

มีคำว่า แมงแก้ไข

ไม่มีคำว่าแมงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • โลกของแมลง, กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, พ.ศ. 2520, หน้า 68-69
  • Encyclopædia Britannica 2001