แผ่นดินของเรา (ภาพยนตร์)

แผ่นดินของเรา ภาพยนตร์

แผ่นดินของเรา (ภาพยนตร์)
กำกับส.อาสนจินดา
แสนยากร
อำนวยการสร้างจีรวรรณ กัมปนาทแสนยากร
เขียนแม่อนงค์ (บทประพันธ์)
นำแสดงสมบัติ เมทะนี
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
นัยนา ชีวานันท์
ช่อเพชร ชัยเนตร
นิรุตต์ ศิริจรรยา
ส.อาสนจินดา
มารศรี ณ บางช้าง
ศิริ ศิริจินดา
ค่ายจีรบันเทิงฟิล์ม
ฉาย4 มิถุนายน พ.ศ. 2519
ศาลาเฉลิมไทย - สามย่านรามา
ประเทศ ไทย
ภาษา ไทย

รายชื่อนักแสดงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข