พระราชพงศาวลีราชวงศ์ที่สี่แห่งอียิปต์

นี่คือ พระราชพงศาวลี ของ ราชวงศ์ที่สี่แห่งอียิปต์ ที่ปกครองอียิปต์โบราณตั้งแต่ศตวรรษที่ 27 ก่อนคริสตกาลถึงศตวรรษที่ 25 ก่อนคริสตกาล

ตารางแก้ไข

ราชวงศ์ที่สามแห่งอียิปต์ราชวงศ์ที่สามแห่งอียิปต์
เมเรสอังค์ที่ 1
เฮเทปเฮเอสที่ 1  ฟาโรห์สเนฟรู?
เมริตเตสที่หนึ่ง  ฟาโรห์คูฟูเฮนุตเซนราโฮเทปเนเฟอร์มาอัตที่หนึ่งไอเทต
ดเจเดฟโฮร์เมอร์เอสอังค์ที่ 2กาวับเฮเตเฟอร์เรสที่ 2  ฟาโรห์เจดีเฟรเคนเททกา  ฟาโรห์คาเฟรคาร์เมอร์เรเนบตี้ที่ 1เฮมิอูนู
เซตกาบากาเนเฟอร์เฮเตเปสเฮอร์เนต  ฟาโรห์เมนเคอเรคาร์เมอร์เรเนบตี้ที่ 2
?
  ฟาโรห์เชปซีสกาฟบูเนเฟอร์
ราชวงศ์ที่ห้าแห่งอียิปต์
เนเฟอร์เฮเตเปส  ฟาโรห์ยูเซอร์คาฟเคนท์คาอุสที่ 1ฟาโรห์ทัมฟิสคามาอัต