เฮเทเฟเรสที่ 2

(เปลี่ยนทางจาก เฮเตเฟอร์เรสที่ 2)

เฮเทเฟเรสที่ 2 เป็นสมเด็จพระราชินีและพระมเหสีแห่งอียิปต์โบราณในช่วงระยะเวลาของราชวงศ์ที่สี่แห่งอียิปต์โบราณ

เฮเทเฟเรสที่ 2
สมเด็จพระราชินีแห่งอียิปต์โบราณ
HetepheresII-and-MeresankhIII-PairStatue MuseumOfFineArtsBoston.jpg
พระนางเฮเทเฟเรสที่สองกับพระธิดา เจ้าหญิงเมเรสอังค์ที่ 3
พระสวามีเจ้าชายกาวับ
ฟาโรห์เจดีเฟร
พระราชบุตรดูเอนฮอร์
คาเอมเซคเคม
มินดเจเดฟ
เมเรสอังค์ที่ 3
เนเฟอร์เฮเตเพส
พระราชบิดาฟาโรห์คูฟู
พระราชมารดาเมริตเทสที่ 1
ฝังพระศพสุสาน จี 7000 ใกล้กับมหาพีระมิดแห่งกีซา
ศาสนาศาสนาอียิปต์โบราณ

ชีวประวัติแก้ไข

Htp
t p
Hr
r
s
เฮเตเฟอร์เรส
อักษรไฮเออโรกลีฟ

ประสูติและพระประวัติแก้ไข

พระนางเฮเทเฟเรสที่สอง อาจจะเป็นสมาชิกที่มีอายุยาวนานที่สุดพระองค์หนึ่งในราชวงศ์ที่สี่แห่งอียิปต์ พระองค์เป็นพระราชธิดาของฟาโรห์คูฟู และพระองค์ประสูติระหว่างรัชสมัยของพระอัยกาของพระองค์ ฟาโรห์สเนฟรู หรือในช่วงปีแรกๆ ของการครองราชย์ของพระบิดาของพระองค์ พระองค์ได้รับการตั้งพระนามตามพระอัยยิกาของพระองค์นามว่าพระนางเฮเตเฟอร์เรสที่หนึ่ง และพระมาตุฉาของเฮเตเฟอร์เรสที่หนึ่งก็มีพระนามว่าเฮเตเฟอร์เรส A ซึ่งพบพระนามในหลุมฝังศพของพระนางเมริตเตสที่หนึ่ง อาจจะบ่งชี้ว่าพระนางเมริตเตสที่หนึ่งเป็นพระมารดาของพระองค์

การอภิเษกสมรสแก้ไข

ในช่วงรัชสมัยของฟาโรห์คูฟู พระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับพระเชษฐาของพระองค์เจ้าชายกาวาบ ซึ่งพระองค์มีพระราชโอรสหรือธิดาอย่างน้อยหนึ่งพระองค์ หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระสวามีพระองค์แรกของพระองค์ พระองค์ก็ทรงอภิเษกสมรสกับพระเชษฐาอีกพระองค์หนึ่งนามว่า เจ้าชายดเจดีเฟร (ต่อมาเป็นฟาโรห์ดเจดีเฟร)

พระโอรสและพระธิดาแก้ไข

พระโอรสและพระธิดา กับเจ้าชายกาวาบแก้ไข

 
สฟิงซ์ของพระนางเฮเตเฟอร์เรสที่สอง

พระโอรสและพระธิดา กับฟาโรห์ดเจดีเฟรแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Porter and Moss, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings; Part III
  2. Grimal, A History of Ancient Egypt, pg 72