สมเด็จแปน นุต (เขมร: សម្តេច ប៉ែន នុត) (1 เมษายน ค.ศ. 1906 - 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1985) เป็นนักการเมืองชาวกัมพูชา เขาเป็นนายกรัฐรัฐมนตรีและมีส่วนร่วมในทางการเมืองของกัมพูชาในช่วงกัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชาหลายครั้ง (1953, 1954-1955, 1958, 1961) ในสังกัดพรรคสังคมราษฎร์นิยม ในระบอบการปกครองราชาธิปไตยของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ เป็นนายกรัฐมนตรีถึง 6 สมัย ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1971 ถึง 14 สิงหาคม ค.ศ. 1972

สมเด็จ
แปน นุต
สมเด็จแปน นุต ในปี ค.ศ. 1947
นายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชาลำดับที่ 7
ดำรงตำแหน่ง
17 เมษายน 1975 – 4 เมษายน 1976
นายกรัฐมนตรี พรรคสังคมราษฎร์นิยม
ประธานาธิบดี นโรดม สีหนุ
ก่อนหน้า ลอง โบเรต
ถัดไป เขียว สัมพัน (รักษาการ)
ดำรงตำแหน่ง
31 มกราคม 1968 – 14 สิงหาคม 1969
ประธานาธิบดี นโรดม สีหนุ
ก่อนหน้า ซอน ซาน
ถัดไป ลอน นอล
ดำรงตำแหน่ง
28 มกราคม 1961 – 17 พฤศจิกายน 1961
ประธานาธิบดี นโรดม สีหนุ
ก่อนหน้า โพ เพรือง
ถัดไป พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
ดำรงตำแหน่ง
17 มกราคม 1958 – 24 เมษายน 1958
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
ก่อนหน้า เอก ยิ อึน
ถัดไป ซิม วาร์
ดำรงตำแหน่ง
18 เมษายน 1954 – 26 มกราคม 1955
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
ก่อนหน้า พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
ถัดไป เลง เงต
ดำรงตำแหน่ง
24 มกราคม 1953 – 22 พฤศจิกายน 1953
กษัตริย์ นโรดม สีหนุ
ก่อนหน้า พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
ถัดไป จัน นัก
ดำรงตำแหน่ง
15 สิงหาคม 1948 – 21 มกราคม 1949
กษัตริย์ นโรดม สีหนุ
ก่อนหน้า เชียน วัม
ถัดไป แยม ซัมบัวร์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 เมษายน ค.ศ. 1906(1906-04-01)
พนมเปญ กัมพูชา
เสียชีวิต 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1985(1985-05-18) (79 ปี)
ประเทศฝรั่งเศส
เชื้อชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชา (สังคมราษฎรนิยม)
พรรค พรรคสังคมราษฎร์นิยม
ศาสนา ศาสนาพุทธ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข