แคลเซียมซัลเฟต

แคลเซียมซัลเฟต (อังกฤษ: calcium sulfate) เป็นสารเคมีที่ใช้ในห้องทดลองและงานอุตสาหกรรม ในรูปแอนไฮดรัสเป็นของแข็งใช้เป็นตัวดูดความชื้น (desiccant) ในห้องทดลอง โดยมีชื่อเรียกว่า ดรายเออไรต์® เฮมิไฮเดรต รู้จักกันดีในชื่อของ ปลาสเตอร์ออฟปารีส, ขณะที่ ไดไฮเดรต เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีชื่อว่ายิปซัม.

แคลเซียมซัลเฟต
Calcium sulfate hemihydrate
ชื่ออื่น Plaster of Paris
Drierite
Gypsum
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [7778-18-9][CAS],
10034-76-1 (hemihydrate),
10101-41-4 (dihydrate)
PubChem 24928
RTECS number WS6920000
คุณสมบัติ
สูตรเคมี CaSO4
มวลต่อหนึ่งโมล 136.14 g/mol (anhydrous)
145.15 g/mol (hemihydrate)
172.172 g/mol (dihydrate)
ลักษณะทางกายภาพ white solid
กลิ่น odorless
ความหนาแน่น 2.96 g/cm3 (anhydrous)
2.32 g/cm3 (dihydrate)
จุดหลอมเหลว

1460 °C (anhydrous)

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 0.0021 g/100 mL (20 °C, anhydrous)[ต้องการอ้างอิง]
0.24 g/100mL (20 °C, dihydrate)
Solubility product, Ksp 2.4 x 10-5 (dihydrate)
ความสามารถละลายได้ ใน glycerol very soluble (dihydrate)
pKa 10.4 (anhydrous)
7.3 (dihydrate)
โครงสร้าง
โครงสร้างผลึก orthorhombic
อุณหเคมี
Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
-1434.5 kJ/mol
ความอันตราย
MSDS ICSC 1589
EU Index Not listed
จุดวาบไฟ Non-flammable
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข