แคมเล็กหรือกลีบเล็ก (ละติน: labia minora) เป็นผิวหนังที่สองด้านของทางเปิดช่องคลอดของมนุษย์ อยู่ระหว่างแคมใหญ่ แคมเล็กในหญิงแต่ละคนมีขนาด สีและรูปทรงต่างกัน มีกำเนิดเดียวกันกับท่อปัสสาวะและหนังองคชาติของชาย[1]

แคมเล็ก
(Labia minora)
รายละเอียด
คัพภกรรมสันอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะ (Urogenital folds)
ตัวระบุ
ภาษาละตินlabium minus pudendi
TA98A09.2.01.007
TA23553
FMA20374
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

อ้างอิง แก้ไข

  1. Manual of Obstetrics. (3rd ed.). Elsevier. pp. 1-16. ISBN 9788131225561.