แคมใหญ่ (อังกฤษ: Labia majora) เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง อยู่บริเวณหัวหน่าวจนถึงช่องคลอด ภายในแคมใหญ่ประกอบด้วย ปุ่มกระสัน แคมเล็ก และช่องคลอด โดยมากจะมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อนูนขึ้นมาเป็นแนวยาวจนถึงปากช่องคลอด สามารถขยายตัวได้ เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์จะมีขนปกคลุม เพื่อที่จะได้ลดแรงกระแทกจากองคชาตเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทำให้ป้องกันการช้ำของอวัยวะเพศได้โดยตรง

แคมใหญ่ (Labia majora)

อ้างอิง แก้

[[หมวดหมู่:ระบบสืบพันธุ์] ]