มุขข้างโบสถ์

(เปลี่ยนทางจาก แขนกางเขน)

มุขข้างโบสถ์ หรือ แขนกางเขน (อังกฤษ: transept) คือเป็นบริเวณทางขวางที่ตัดกับทางเดินกลางของสิ่งก่อสร้างที่มีผังทรงกางเขนในคริสต์ศาสนสถานที่เป็นสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์และกอธิค มุขข้างโบสถ์แยกทางเดินกลางจากบริเวณศักดิ์สิทธิ์ที่รวมทั้งมุขตะวันออก บริเวณร้องเพลงสวด ชาเปลดาวกระจาย และบริเวณสงฆ์ มุขข้างโบสถ์ตัดกับทางเดินกลางตรงจุดตัด ที่อาจจะเป็นที่ตั้งของหอสูงเช่นที่มหาวิหารซอลส์บรีหรือโดม

มุขข้างโบสถ์
Transept

แผนผังมหาวิหารส่วนที่เป็นสีเทาคือบริเวณที่เรียกว่ามุขข้างโบสถ์

ดูเพิ่ม

แก้