แกนซิโคลเวียร์

แกนซิโคลเวียร์โซเดียม (อังกฤษ: Ganciclovir sodium) ชื่อการค้าคือ Cytovene® เป็น ยาต้านไวรัส ใช้รักษาและป้องกันโรคที่เกิดจาก ไซโตเมกะโลไวรัส (CMV)

แกนซิโคลเวียร์
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.155.403
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม

ผลข้างเคียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Noble S, Faulds D. Ganciclovir. An update of its use in the prevention of cytomegalovirus infection and disease in transplant recipients. Drugs. 1998;56(1):115-46
  2. Spector SA. Oral ganciclovir. Adv Exp Med Biol. 1999;458:121-7
  3. Couchoud C. Cytomegalovirus prophylaxis with antiviral agents for solid organ transplantation. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD001320.