สำหรับเพลงของบียอนเซ่ โนวส์ ดูที่ เฮโล (เพลง)

เฮโล (อังกฤษ: halo) เป็นชื่อเรียกปรากฏการณ์ทางแสงซึ่งเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ส่วนบน อันเป็นที่อยู่ของกลุ่มเมฆจำนวนมาก ละอองน้ำในชั้นบรรยากาศนี้สามารถเย็นตัวจัดจนกลายเป็นอนุภาคน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศ เมื่อมีแสงมาส่องกระทบก็จะเกิดการหักเหของแสงเป็นแถบสีรุ้ง แถบสีรุ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพแวดล้อม หากมีการหักเหทำมุม 22 องศาก็จะได้เป็นแถบวงแหวนซึ่งจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า อาทิตย์ทรงกลด, จันทร์ทรงกลด และยังมีรูปแบบอื่น ๆ อีกได้แก่ ซันด็อก เป็นต้น

ปรากฏการณ์เฮโลเหนือเทือกเขาหิมาลัย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข