เอ็นเยื่อระหว่างกระดูกของปลายแขน

เอ็นเยื่อระหว่างกระดูกของปลายแขน (interosseous membrane of the forearm) เป็นแผ่นเส้นใยที่เชื่อมระหว่างกระดูกเรเดียส (radius) และกระดูกอัลนา (ulna) เป็นโครงสร้างหลักของข้อต่อชนิดแผ่นเยื่อคั่นเรดิโออัลนา (radio-ulnar syndesmosis) ซึ่งเป็นข้อต่อระหว่างกระดูกทั้งสองชิ้นนี้

เอ็นเยื่อระหว่างกระดูกของปลายแขน
(Interosseous membrane of the forearm)
Gray420.png
กล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์ (Supinator) (เอ็นเยื่อระหว่างกระดูกอยู่ตรงกลางภาพ)
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินmembrana interossea antebrachii
TA98A03.5.06.002
TA21761
FMA23706
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

เอ็นเยื่อระหว่างกระดูกของปลายแขนแบ่งพื้นที่ของปลายแขนออกเป็นพื้นที่ด้านหน้า (anterior compartment) และด้านหลัง (posterior compartment) เป็นบริเวณที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อในปลายแขน และส่งผ่านแรงจากกระดูกเรเดียส ไปยังกระดูกอัลนา ไปยังกระดูกต้นแขน (humerus)

ดูเพิ่มแก้ไข