เอ็นฟันดิฟอร์ม

เอ็นฟันดิฟอร์ม (อังกฤษ: fundiform ligament) หรือ เอ็นฟันดิฟอร์มขององคชาต (อังกฤษ: fundiform ligament of the penis) เป็นส่วนเฉพาะหรือส่วนหนาของพังผืดตื้น (พังผืดของสการ์ปา) ขยายออกมาจากลิเนีย อัลบาของผนังช่องท้องส่วนล่าง

เอ็นฟันดิฟอร์ม
Fundiform ligament
Sobo 1909 571.png
Gray1156.png
ภาคตัดในแนวตั้งของกระเพาะปัสสาวะ องคชาต และท่อปัสสาวะ
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินligamentum fundiforme penis
TA98A04.5.02.023M
TA23692
FMA19659
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

เอ็นนี้ทอดตัวจากระดับของกระดูกหัวหน่าว ไปตามด้านข้างขององคชาตเหมือนกับสายสลิง จากนั้นจึงรวมเข้าด้วยกันที่ฐานขององคชาต ก่อนจะเข้าสู่ผนังกั้นของถุงอัณฑะ

โดยเอ็นนี้อยู่ตื้นกว่าเอ็นแขวน

ในเพศหญิง แม้ว่าจะไม่ค่อยมีการกล่าวถึงเอ็นนี้ แต่ก็ยังสามารถพบได้

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • SUNY Downstate Medical Center 35:03-0104 - "Anterior Abdominal Wall: Layers of the Superficial Fascia"
  • SUNY Downstate Medical Center 42:03-0101 - "The Male Perineum and the Penis: The Fundiform Ligament"
  • SUNY Anatomy Image 7040