เอ็นแขวนองคชาต

ในเพศชาย เอ็นแขวนองคชาต (อังกฤษ: suspensory ligament of the penis) เป็นส่วนที่ยึดติดกับแนวประสานกระดูกหัวหน่าว ซึ่งช่วยยึดองคชาตไว้ใกล้กับกระดูกหัวหน่าว และช่วยรองรับเมื่อมีการแข็งตัว

เอ็นแขวนองคชาต
Suspensory ligament of penis
Gray1156.png
ภาคตัดในแนวตั้งของกระเพาะปัสสาวะ องคชาต และท่อปัสสาวะ
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินligamentum suspensorium penis
TA98A04.5.02.019M
TA23690
FMA18086
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

ระเบียงภาพแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  บทความนี้รวมเอาข้อความซึ่งเป็นสาธารณสมบัติจากหน้าที่ 1249 ของหนังสือเกรย์อนาโตมีฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20 (ค.ศ. 1918 )