ในเพศชาย เอ็นแขวนองคชาต (อังกฤษ: suspensory ligament of the penis) เป็นส่วนที่ยึดติดกับแนวประสานกระดูกหัวหน่าว ซึ่งช่วยยึดองคชาตไว้ใกล้กับกระดูกหัวหน่าว และช่วยรองรับเมื่อมีการแข็งตัว

เอ็นแขวนองคชาต
Suspensory ligament of penis
ภาคตัดในแนวตั้งของกระเพาะปัสสาวะ องคชาต และท่อปัสสาวะ
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินligamentum suspensorium penis
TA98A04.5.02.019M
TA23690
FMA18086
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

ระเบียงภาพ แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  บทความนี้รวมเอาข้อความซึ่งเป็นสาธารณสมบัติจากหน้าที่ 1249 ของหนังสือเกรย์อนาโตมีฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20 (ค.ศ. 1918 )