อีวาย หรือ เอินส์ทแอนด์ยัง (อังกฤษ: Ernst & Young ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น EY) เป็นหนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีสี่แห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกควบคู่กับ ดีลอยต์ทูชโทมัตสุ ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ และ เคพีเอ็มจี ให้บริการทั้งด้านการบัญชีและที่ปรึกษา ดังนี้ บริการสอบบัญชีและจัดทำบัญชี บริการที่ปรึกษาด้านการเงิน บัญชี และภาษีอากร บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ บริการวางแผนยุทธศาสตร์ และบริการบริหารความเสี่ยง โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีพนักงาน ประมาณ 152,000 คน และสำนักงานราว 670 แห่งใน 140 ประเทศทั่วโลก

EY
อีวาย
ประเภทเอกชน
อุตสาหกรรมการบัญชี และที่ปรึกษา
ก่อตั้งค.ศ. 1989
สำนักงานใหญ่ลอนดอน  อังกฤษ
รายได้เพิ่มขึ้นUS$22.9 พันล้าน
พนักงาน
152,000 คน (ทั่วโลก)
เว็บไซต์EY.com

ประวัติบริษัท แก้

  • ค.ศ. 1894 เฟรเดอริ วินนี่และลูกชาย ก่อตั้งบริษัทตรวจสอบบัญชีขึ้นที่ประเทศอังกฤษภายใต้ชื่อ วินนี่ สมิธแอนด์วินนี่
  • ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 วินนี่สมิธแอนด์วินนี่ จับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทอเมริกันชื่อ เอินส์ท แอนด์ เอินส์ท เพื่อขยายขอบเขตการทำธุรกิจครอบคลุมกิจการทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา
  • ค.ศ. 1965 พ่อลูกตระกูล วินนี่ ได้รวมกิจการกับ บราวน์เฟลมมิ่งแอนด์เมอเรย์ และเปลี่ยนชื่อเป็น วินนี่เมอเรย์ ก่อนที่บริษัท วินนี่เมอเรย์ จะรวมกิจการอีกครั้งกับ เทอร์เควนเบอร์ตันเมย์ฮิว บริษัทสอบบัญชีของอังกฤษอีกแห่งหนึ่ง
  • ค.ศ. 1979 เอินส์ท แอนด์ เอินส์ท เข้ารวมกิจการกับลูกตระกูล วินนี่ และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น เอินส์ท แอนด์ วินนี่
  • ค.ศ. 1989 บริษัทสอบบัญชี อาเธอร์ยัง ซึ่งเป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียงและ ได้รับความเชื่อถือ ทว่ากำลังเผชิญปัญหาหนักจากการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีที่มีมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์และเงินให้กู้ยืมหลายแห่ง ได้ตัดสินใจเข้ารวมกิจการกับ เอินส์ท แอนด์ วินนี่ และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น เอินส์ท แอนด์ ยัง

บริษัทในยุคปัจจุบัน แก้

  • ค.ศ. 1990 เอินส์ท แอนด์ ยัง เน้นพัฒนาธุรกิจที่ปรึกษา บริษัทจึงตัดสินใจเข้าซื้อกิจการบริษัท ไรท์คิวเลนท์แอนด์โค ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และตั้งบริษัทใหม่ชื่อ เอินส์ทแอนด์ยัง ไรท์คิวเลนท์
  • ค.ศ. 1998 บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ รวมกิจการกับบริษัท คูเปอร์สแอนด์ไลแบรนด์ และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ทางบริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จึงเสนอข้อตกลงจะรวมกิจการกับบริษัทเคพีเอ็มจี หากทว่าการเจรจาล้มเลิกภายในนั้น ด้วยเหตุผลที่ว่า กระบวนการรวมกิจการมีความยุ่งยากและซับซ้อนเกินไป

แหล่งข้อมูลอื่น แก้